Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Βράβευση του ΓΕΣ από την Ακαδημία Αθηνών, για τη Συμβολή της ΔΙΣ στη Διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, κατά την καθιερωμένη ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, απονεμήθηκε το Αργυρό Μετάλλιο της Τάξεως των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, για την υπερεκατονταετή εξέχουσα συμβολή της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), στην:

– Υποδειγματική συγκέντρωση, ταξινόμηση και τήρηση πολύτιμου αρχειακού υλικού.

– Καταγραφή της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας.

Η ιστορική διαδρομή της Διεύθυνσης ξεκινάει το έτος 1887, όταν συγκροτήθηκε ως «Τμήμα Στατιστικής Στρατιωτικών Πληροφοριών και Τοπογραφίας». Έκτοτε η Διεύθυνση, φέρει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, διατήρηση και επεξεργασία του απαραίτητου ιστορικού υλικού για τη συγγραφή και έκδοση της ιστορίας των πολέμων του Ελληνικού Στρατού, καθώς και της τρέχουσας ιστορίας του.

Το ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο της ΔΙΣ, αποτελείται από περίπου 3,5 εκατομμύρια αρχειακά τεκμήρια, χρονολογούμενα από το 1897 ως και σήμερα. Περιλαμβάνει κυρίως έγγραφα, χάρτες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες, που έχουν εκδοθεί από Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς.   Το Γενικό Επιτελείο Στρατού μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσής του, καθοδηγείται με βάση την ηθική υποχρέωση προς εκείνους που τίμησαν τη στολή του Έλληνα Στρατιώτη, ώστε να παραδώσει στις επόμενες γενεές την ιστορική συνέχεια του Στρατού Ξηράς. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλο μέρος του αρχείου της ΔΙΣ είναι ψηφιοποιημένο και μέρος αυτού είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου.