Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Βιβλιοθήκη


Η Βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, περιλαμβάνει περίπου 8.000 ελληνικές εκδόσεις, 3.000 ξενόγλωσσες, 3.000 στρατιωτικούς κανονισμούς, ημερήσιο τύπο από το 1954 μέχρι το 1992, εγκυκλίους διαταγές από το 1922 μέχρι σήμερα.

Επίσης περιλαμβάνει και ένα σημαντικό αριθμό διαφόρων περιοδικών, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για το συνεχή εμπλουτισμό της.