Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Ψηφιοποιημένο Αρχείο

Το αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) καλύπτει την ιστορία των πολεμικών περιόδων του ελληνικού έθνους από το 1897 μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα αρχεία του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897, του Μακεδονικού Αγώνα (1904–1908), του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914–1918), των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913), του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (1914), της Εκστρατείας στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919), της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919–1922), του Μεσοπολέμου, του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1939–1945), της Εθνικής Αντίστασης (1941–1944), της Μέσης Ανατολής (1941–1944), του Εμφυλίου Πολέμου (1946–1949) και του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα (1950–1955).

Επίσης, περιλαμβάνει τα αρχεία της συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στις Ειρηνευτικές Αποστολές του ΟΗΕ (Σομαλία, Βοσνία, Κόσοβο, Αλβανία, Σκόπια, Αφγανιστάν, κ.λπ.), της οργάνωσης και της δράσης του Ελληνικού Στρατού κατά την περίοδο μετά το 1950, καθώς και περισσότερα από σαράντα προσωπικά αρχεία πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων.

Το αρχείο αποτελείται από περίπου 2,5 εκ. έγγραφα, χάρτες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες και εξακολουθεί να εμπλουτίζεται. Το μεγαλύτερο μέρος του (1,5 εκ. έγγραφα) είναι ήδη ψηφιοποιημένο και καταγεγραμμένο σε βάση δεδομένων και είναι πλήρως προσβάσιμο στο τοπικό δίκτυο της Διεύθυνσης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Πρόσκληση 65, Μέτρο 1.3: «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού» ολοκληρώθηκε η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση ακόμη 670.000 σελίδων αρχειακού υλικού, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο και μέσω του διαδικτύου. Άμεσο στόχο της Διεύθυνσης αποτελεί η διάθεση του συνόλου των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου και ο συνεχής εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, σε καθημερινή βάση, με νέα τεκμήρια.

Για την τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού έχει χρησιμοποιηθεί το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ) το οποίο προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της δομής του συγκεκριμένου αρχείου.