Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Έδρα

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) στεγάζεται σε πολυώροφο νεοκλασικό κτήριο στη διασταύρωση των οδών Θαλού και Πιττακού 10, στη συνοικία της Πλάκας, απέναντι από την Πύλη Αδριανού. Το κτήριο καλύπτει επιφάνεια 2.394 τ.μ. και το 1980 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο (ΦΕΚ 617/Δ/8–11–1980).

Το 1911 αποτέλεσε την έδρα της Γαλλικής Αποστολής στην Αθήνα. Την περίοδο 1912–1914 «φιλοξένησε» τη νεοσύστατη Προπαρασκευαστική Σχολή Πολέμου, που μετέπειτα λειτούργησε ως «Σχολείον Ανωτέρων Σπουδών». Αργότερα, χρησίμευσε για τη στέγαση του Α’ Σώματος Στρατού και στη συνέχεια της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), μέχρι το 1977, χρονιά κατά την οποία μεταφέρθηκε εκεί η ΔΙΣ.