Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Η Διεύθυνση

Γενικά

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) είναι οργανική Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), υπάγεται στον Διευθυντή του Δ΄ Κλάδου και αποτελεί το αρμόδιο συμβουλευτικό όργανο του ΓΕΣ για κάθε θέμα που έχει σχέση με την ιστορία του Στρατού. Η ΔΙΣ έχει ως κύρια δραστηριότητα τη συλλογή, την ταξινόμηση και τη διατήρηση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την ιστορία των πολεμικών περιόδων του νεότερου ελληνικού κράτους, με απώτερο στόχο τη συγγραφή και έκδοση τόσο της πολεμικής ιστορίας όσο και της σύγχρονης ιστορίας του Ελληνικού Στρατού. Οι εκδόσεις της, στο σύνολό τους, αποτελούν το πανόραμα της σύγχρονης ελληνικής πολεμικής ιστορίας και καλύπτουν, τουλάχιστον από τη στρατιωτική πλευρά, σχεδόν όλα τα ιστορικά γεγονότα από το 1897 και έπειτα, που σημάδεψαν την πορεία της νεότερης Ελλάδας. Η συμβολή της ΔΙΣ στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, μέσω του συγγραφικού της έργου, έχει τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, οι υπόλοιπες δραστηριότητές της, με γνώμονα την προαγωγή της έρευνας και την αναγκαιότητα της προστασίας και διατήρησης της αρχειακής κληρονομιάς, αναδεικνύουν τη ΔΙΣ ως έναν από τους πιο αξιόπιστους φορείς στους τομείς δράσης της. Επιστέγασμα όλων των δράσεων και των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η Διεύθυνση τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, αποτέλεσε η βράβευσή της με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών στην κατηγορία των θετικών επιστημών, που έλαβε χώρα την 21 Δεκεμβρίου 2018 κατά την ετήσια πανηγυρική συνεδρία στην έδρα της Ακαδημίας.