Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Α’ Βαλκανικός Πόλεμος

Προτείνονται τα ακόλουθα λογισμικά προγραμμάτων θέασης για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων: ArcGis Earth και Google Earth Pro