Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Οργάνωση

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) είναι οργανική Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και υπάγεται στον ΔΔ΄Κ/ΓΕΣ.

Η ΔΙΣ αποτελείται από:

Τον Διευθυντή
Το Υπασπιστήριο – Γραμματεία
Την Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) η οποία περιλαμβάνει τα 1ο και 2ο Τμήματα
Την Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου (ΥΙΑ) η οποία περιλαμβάνει τα 1ο και 2ο Τμήματα