Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Διατελέσαντες Διευθυντές

Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού
Κολοφώτης Κωνσταντίνος
Συνταγματάρχης
Διατελέσαντες Διευθυντές της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διατελέσαντες Διευθυντές της ΓΕΣ/Δ4(ΔΙΣ), από το 1954 μέχρι σήμερα.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ
1 Αντιστράτηγος Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος 19–04–1954
2 Υποστράτηγος Δούκας Στέφανος 11–06–1966
3 Υποστράτηγος Παλαιολόγος Ιωάννης 25–01–1971
4 Αντιστράτηγος Μεταξάκης Ιωάννης 01–11–1976
5 Αντιστράτηγος Κεφάλας Νικόλαος 15–06–1982
6 Αντιστράτηγος Αϊλαμάκης Κωνσταντίνος 11–09–1985
7 Αντιστράτηγος Μούργελας Γρηγόριος 22–01–1987
8 Αντιστράτηγος Τάκης Χρήστος 15–09–1989
9 Αντιστράτηγος Μπήτος Ιωάννης 27–08–1990
10 Υποστράτηγος Πολυζώης Κωνσταντίνος 01–01–1993
11 Αντιστράτηγος Αρώνης Μηνάς 22–07–1993
12 Υποστράτηγος Παλαιολόγος Δημήτριος 01–01–1994
13 Αντιστράτηγος Ζωζωνάκης Ιωάννης 09–05–1994
14 Αντιστράτηγος Κυροχρήστος Ιωάννης 21–09–1996
15 Αντιστράτηγος Κακουδάκης Ιωάννης 11–11–1999
16 Αντιστράτηγος Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης 05–10–2004
17 Αντιστράτηγος Ζάρας Παναγιώτης 12–03–2008
18 Αντιστράτηγος Γκουγκουστάμος Ιωάννης 08–10–2010
19 Συνταγματάρχης (ΠΖ) Στάμος Ιωάννης 23-07-2012
20 Ταξίαρχος Δελατόλας Νικόλαος 02-04-2013
21 Υποστράτηγος Δελατόλας Νικόλαος 12-02-2018
22 Ταξίαρχος Μιχαηλίδης Παναγιώτης 09-07-2018
23 Ταξίαρχος Θεοδοσιάδης Αντώνιος 27-03-2020
24 Ταξίαρχος Κώτσης Νικόλαος 15-03-2021
25 Ταξίαρχος Γιολτζόπουλος Σπυρίδων 09-04-2022
26 Συνταγματάρχης Κολοφώτης Κωνσταντίνος 09-04-2023