Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού:

  • Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και έκδοση της ιστορίας των πολέμων του Ελληνικού Στρατού, όπως επίσης και της σύγχρονης ιστορίας του.
  • Συγκεντρώνει και τηρεί αρχεία βιβλίων, εκθέσεων, πολεμικών ημερολογίων, φωτογραφιών και λοιπών ιστορικών στοιχείων, τα οποία περιγράφουν και τεκμηριώνουν την ιστορία του Ελληνικού Στρατού.
  • Συνεργάζεται με συναφείς υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΕΕΣΙ), το Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας (ΜΙΣΠΑ), η Υπηρεσία Ιστορίας του Ναυτικού (ΥΙΝ), το Πολεμικό Μουσείο, η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) κ.ά., για την ανταλλαγή ιστορικών στοιχείων που κρίνονται ενδιαφέροντα για το έργο της.
  • Τηρεί επαφές με δημόσιες υπηρεσίες αρχείων, με ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς, με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την προαγωγή του ενδιαφέροντος για ζητήματα στρατιωτικής ιστορίας και την εξασφάλιση της ιστορικής αλήθειας κατά τη συγγραφή της.
  • Αποτελεί το αρμόδιο συμβουλευτικό όργανο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη νεώτερη και σύγχρονη στρατιωτική ιστορία και έχει την επιστημονική ευθύνη στη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων του Επιτελείου.
  • Μεριμνά για την κατάλληλη προβολή της πολεμικής ιστορίας του Ελληνικού Στρατού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΣ, το Πολεμικό Μουσείο, δημόσια Ιδρύματα, συναφείς ιδιωτικούς Οργανισμούς κ.ά.
  • Παρέχει πληροφορίες ιστορικού ενδιαφέροντος σε στρατιωτικές ή δημόσιες αρχές, σε ιδιωτικούς φορείς και σε ιδιώτες.
  • Εκδίδει βεβαιώσεις της «Ζώνης Πρόσω και Επιχειρήσεων» σε όσους πήραν μέρος σε πολέμους κατόπιν αιτήσεως.
  • Με το νεοσυσταθέν Γραφείο Συνεντεύξεων Καταγραφής Ιστορίας λαμβάνει συνεντεύξεις από βετεράνους πολεμιστές καθώς και από το στρατιωτικό προσωπικό που έλαβε μέρος σε ειρηνευτικές αποστολές με σκοπό την δημιουργία και τήρηση αρχείου προφορικής ιστορίας.