Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Σχεδιαγράμματα Στρατιωτικής Ιστορίας

Προτείνονται τα ακόλουθα λογισμικά προγραμμάτων θέασης για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων: ArcGis Earth και Google Earth Pro