Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Επίθεση 7ης Ιανουαρίου 1913 – Επιχειρήσεις 8-10 Ιαν 1913

Επίθεση 7ης Ιανουαρίου 1913 – Επιχειρήσεις 8-10 Ιαν 1913

Για να κατεβάσετε το σχεδιάγραμμα επιχειρήσεων πατήστε εδώ.