Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Θέατρο Επιχειρήσεων Θεσσαλίας – Μακεδονίας

Προτείνονται τα ακόλουθα λογισμικά προγραμμάτων θέασης για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων: ArcGis Earth και Google Earth Pro