Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Μάχη Σαραντοπόρου

Μάχη Σαρανταπόρου

Για να κατεβάσετε το σχεδιάγραμμα επιχειρήσεων πατήστε εδώ.