Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Μάχη Περδίκκα

Μάχη Περδίκκα

Για να κατεβάσετε το σχεδιάγραμμα επιχειρήσεων πατήστε εδώ.