Διευκρινήσεις για την έκδοση βεβαίωσης ζώνης Πρόσω – Επιχειρήσεων

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το ν. 2641/1998 (Α’ 211) εκδίδει Βεβαιώσεις <<Ζώνης … Περισσότερα