Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ΠΠ Β΄ ΤΟΜΟΣ

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος συνεχίζει έως και σήμερα να απασχολεί τους ιστορικούς και τους ερευνητές. Μέσα σε αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έναν πόλεμο χαρακωμάτων, με τρομακτικές απώλειες σε στρατιώτες, που υπολογίζονται σε περίπου 13 εκατομμύρια νεκρούς, 20 εκατομμύρια τραυματίες και χιλιάδες ερειπωμένες πόλεις, η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) προχώρησε στην έκδοση του Β΄ τόμου, με τον οποίο ολοκληρώνεται το δίτομο έργο : «Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ΠΠ». Με τον παρόντα τόμο θα επιχειρηθεί να αποτυπωθούν όσο πιο αντικειμενικά και σαφή τα γεγονότα και οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού, ενός στρατού που παρά τον «Εθνικό Διχασμό» πολέμησε συντεταγμένα και ηρωικά, είτε σε αμιγώς ελληνικά τμήματα, όπως συνέβη στη μάχη του Σκρά, είτε υπό αγγλική και γαλλική διοίκηση.

Σε αυτόν τον τόμο παρουσιάζονται, κυρίως, οι επιχειρήσεις στο Μακεδονικό Μέτωπο, στο οποίο συμμετείχε ο Ελληνικός Στρατός στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάντ. Επίσης, αναλύονται και διάφορα γενικού ενδιαφέροντος γεγονότα που παρεκκλίνουν από τις καθαρά στρατιωτικές δραστηριότητες του Ελληνικού Στρατού, αλλά συγχρόνως προσδίδουν μια σφαιρική άποψη του πολέμου.

Επιμέλεια Έκδοσης : ΕΠ. ΟΠ. Λοχίας (ΕΜ) Γκάμας Αθανάσιος

Σελιδοποίηση : Ευαγγελία Δέμου

Σχεδίαση Εξωφύλλου : Βασιλική Κιρτζαλίδου

ISBN : 978-960-7897-70-1