Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Ο Ελληνικός Στρατός Κατά Τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Τον Αύγουστο του 2017 εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ο πρώτος τόμος του δίτομου συλλογικού με τίτλο <<Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο>>. Το έργο πραγματεύεται την οργάνωση, εκπαίδευση και συγκρότηση του Ελληνικού Στρατού στις διάφορες φάσεις του πολέμου ανάλογα με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στους δύο αντίπαλους συνασπισμούς. Επιπλέον, αναλύεται η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, εξετάζεται η οχύρωση της χώρας και η εκστρατεία των Δαρδανελλίων.

Σε αυτήν την έκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να εξαχθούν νέα στοιχεία μέσα από το αρχείο της Διεύθυνσης που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες σχετικά με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο εκδόσεις της. Ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο, συμπαγές και προσιτό εργαλείο για καθένα που ενδιαφέρεται, ειδικό ή μη, για τη στρατιωτική ιστορία

Επιμέλεια Έκδοσης : Ανχης (ΤΘΕΥ) Βασίλειος Αναστασόπουλος

Σχεδίαση Εξωφύλλου : Βασιλική Κιρτζαλίδου

ISBN: 978-960-7897-67-1