Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

«Η Απόρρητη Ιστορία των Ελληνοαμερικάνων Εθελοντών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου – 75 Χρόνια»

Την 15 Οκτ 18,  πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη ΛΑΕΔ , με θέμα «Η Απόρρητη Ιστορία των Ελληνοαμερικάνων Εθελοντών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου – 75 Χρόνια» από την ομογενειακή οργάνωση AHEPA (American Hellenic Educational and Progressive Association). Σκοπός της εκδήλωσης ήταν:

(α)   Η βράβευση του προσωπικού της ΔΙΣ και όσων συντέλεσαν στην έκδοση του βιβλίου «Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση»

(β)  Πραγματοποίηση ομιλίας για το εν λόγω θέμα.