Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

130 Χρόνια Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού

Το παρόν πόνημα συνιστά αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς έρευνας στα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων του ΓΕΣ. Στόχος του είναι να αναδείξει τη μακροχρόνια προσπάθεια της ΔΙΣ να συγκροτήσει ένα αρχείο πρωτογενών τεκμηρίων από ελληνικές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές ή ιδιώτες αλλά και μια εμπλουτισμένη βιβλιογραφία από ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά συγγράμματα, κυρίως ιστορικού περιεχομένου, ώστε να συμβάλλει στη συγγραφή και έκδοση έγκυρης και τεκμηριωμένης Στρατιωτικής Ιστορίας.

Η ιστορική διαδρομή, που καταγράφεται στο Λεύκωμα, λαμβάνει  ως χρονικά ορόσημα, τις χρονιές που ιδρύονται τμήματα Ιστορίας στο Υπουργείο Στρατιωτικών μέχρι και την ίδρυση της ανεξάρτητης Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το 1954.

Έρευνα – Κείμενα : Μαρίνα Τσιρτσίκου

Συντονισμός – Επιμέλεια : Δρ Ευπραξία Σ. Πασχαλίδου

Καλλιτεχνική Επιμέλεια – Φωτογραφίες : Ευαγγελία Δέμου

ISBN : 978-960-7897-68-8