Μελλοντικές εκδόσεις

  • Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (δίτομο)
  • Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού (1830 - 1919) (δίτομο)