Μελλοντικές εκδόσεις

  • «Ἀγαπητή μου ἄγνοστη». Γράμματα από το αλβανικό μέτωπο προς το Λύκειο των Ελληνίδων

  • Τα καταφύγια της Αττικής (1936-1956) Α' Τομος
  • Πρακτικά 2ου Συνεδρίου  Χερσαίων Δυνάμεων
  • Πρακτικά Συνεδρίου της Λήμνου για τα 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου