Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Εκδόσεις στην Αγγλική γλώσσα

Περ. Τίτλος σειράς & τόμου Τόμοι Ιστορική περίοδος Χρόνος έκδοσης Τιμή πώλησης (€)*
An Abridged History of the Greek–Italian and Greek–German War 1940–1941 1 1939–Μάιος 1941 1997 2.93
 

 

 

A Concise History of the Balkan Wars 1912–1913 1 1912–1913 1998 2.93
An Index of Events in the Military History of the Greek Nation 1 490π.Χ.–1974 1998 2.93
A History of the Hellenic Army, 1821–1997 1 1821–1997 1999 4.25
 

 

 

A Concise History of the Participation of the Hellenic Army in the First World War, 1914–1918 1 1914–1918 1999 3.37
The Battle of Crete, May 1941 1 Μάιος 1941 2000 10.1
The Struggle for Northern Epirus 1 1914 2000