Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Μάχη Κέλλης – Κλειδίου

Μάχη Κέλλης – Κλειδίου

Για να κατεβάσετε το σχεδιάγραμμα επιχειρήσεων πατήστε εδώ.