Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Ειδικές εκδόσεις

Περ. Τίτλος σειράς & τόμου Τόμοι Ιστορική περίοδος Χρόνος έκδοσης Τιμή πώλησης (€)*
 

 

 

Επιδοθήτω χερσίν αυτού. 100 χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, 100 τεκμήρια μνήμης και ιστορίας 1 1912-1913 2012 Πωλείται μόνο από το δίκτυο καταστημάτων των ΕΛΤΑ