Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ, Βιβλία Ι-ΙV

2016, Ιανουάριος 29 - 9:13πμ

Επιμέλεια Έκδοσης: Ανχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος

Μετάφραση: Δρ Βασίλειος Παππάς

Εισαγωγή: Δρ Γεώργιος Θεοτόκης

Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ, Βιβλία Ι-ΙV

Αθήνα, 2015

Το έργο αποτελεί μια συλλογή στρατηγημάτων τα οποία ο Ρωμαίος ιστορικός συγγραφέας Σέξτος Ιούλιος Φροντίνος συγκέντρωσε βάσει της εμπειρίας που απέκτησε από τα πεδία των μαχών, αλλά και αντλώντας πληθώρα παραδειγμάτων από την αρχαία και ρωμαϊκή περίοδο. Το έργο αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ των αρχαίων ελληνικών και των βυζαντινών στρατιωτικών εγχειριδίων, ενώ αποκαλύπτονται ιστορικές πηγές που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας και ήταν χαμένες για εμάς. Αποτελεί μετάφραση από τη λατινική στη νεοελληνική γλώσσα και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τον μεταφραστή και τον επιμελητή ώστε να αποδοθεί το πολλές φορές στρυφνό ύφος του πρωτοτύπου με ρέον και δόκιμο νεοελληνικό λόγο. Για τη μετάφραση ακολουθήθηκε η έκδοση του λατινικού πρωτοτύπου από τη σειρά Loeb. Προηγείται εκτενή και λεπτομερή εισαγωγή σχετικά με τον βίο και τα έργα του συγγραφέα, τις πηγές, καθώς και τις επιδράσεις που άσκησε το έργο του στους μεταγενέστερους. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους Έλληνες ερευνητές του έργου του Φροντίνου και ένα ελκυστικό ανάγνωσμα για τους λάτρεις  της στρατιωτικής ιστορίας, και ιδιαίτερα για τους στρατιωτικούς.