Οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας (19ος - 20ός αι.)

2015, Φεβρουάριος 27 - 9:44πμ

Συλλογικό

(Ανχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος, επιμ.)

Οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας (19ος - 20ός αι.)

Αθήνα, 2011

 Η έκδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Διευθύνσεων Ιστορίας Στρατού της Ελλάδας και της Γαλλίας, η οποία ξεκίνησε το 2003. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκαν αμοιβαίες επισκέψεις στις έδρες των δύο Διευθύνσεων, κατά τις οποίες καθορίστηκαν τα εξεταστέα και κοινού ενδιαφέροντος αντικείμενα. Η συγκεκριμένη προσπάθεια, παρά την αρχική προοπτική για την πραγματοποίηση κοινής έκδοσης, τελικά κατέληξε σε δύο ξεχωριστές εκδόσεις, οι οποίες καλύπτουν συνοπτικά και εμπεριστατωμένα τους σπουδαιότερους τομείς των ελληνογαλλικών σχέσεων από το 1827 και έπειτα.

Σημαντικές ιστορικές περίοδοι και γεγονότα που επηρέασαν ή διαμόρφωσαν ισχυρούς πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας αναλύονται ενδελεχώς στα άρθρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση. Πρόκειται για μελέτες ιστορικών της Διεύθυνσης, οι οποίες βέβαια δεν εξαντλούν το θέμα των ελληνογαλλικών σχέσεων.