100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Αθήνα 7-8 Φεβρουαρίου 2013

2015, Φεβρουάριος 27 - 9:41πμ

Επιμέλεια

Ανχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος

Θεοφάνη Κοπανιτσάνου

100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Αθήνα 7-8 Φεβρουαρίου 2013

Αθήνα, 2013

 Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, στο πλαίσιο του εορτασμού τής εκατονταετηρίδας των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, προχώρησε στην έκδοση των πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων». Στο συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και στελέχη από το επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης. Η υπόψη έκδοση περιλαμβάνει συνολικά είκοσι ανακοινώσεις, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος των πτυχών των Βαλκανικών Πολέμων, όπως η οργάνωση του Ελληνικού Στρατού, η βιωματική του πολέμου, η στρατηγική οπτική, ο διεθνής αντίκτυπος των πολέμων κ.λπ.