Βιβλιοπαρουσιάσεις

Φεβρουάριος 27, 2015

Σχης (ΠΒ) Γεώργιος Σκαλτσογιάννης

Ανχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος

Οδηγός συγγραφής και επιμέλειας κειμένων – εκδόσεων

Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού

Αθήνα 2012

Φεβρουάριος 27, 2015

Σχης (ΠΒ) Γεώργιος Σκαλτσογιάννης

Ανχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος

Το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα (1950-1955),τ. Β΄,

(Συμπληρωματικοί Πίνακες Προσωπικού)

Αθήνα, 2014

Φεβρουάριος 27, 2015

Σχης (ΠΒ) Ιωάννης Γεμενετζής - Δρ Ηλίας Ηλιόπουλος

(Θεοφάνη Κοπανιτσάνου, επιμ.)

Επιχείρηση «Καλάβρυτα».

Η δράση της 117 Μεραρχίας Κυνηγών μέσα από τα γερμανικά αρχεία.

Αθήνα 2012

Φεβρουάριος 27, 2015

†Δρ Νικόλαος Σόλ. Δεπάστας

(Δρ Πηγή Καλογεράκου, επιμ.)

Στρατιωτική οργάνωση και πολεμική τέχνη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324-1453)

Αθήνα, 2012