Βιβλιοπαρουσιάσεις

Φεβρουάριος 27, 2015

Επιμέλεια

Ανχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος

Θεοφάνη Κοπανιτσάνου

100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Αθήνα 7-8 Φεβρουαρίου 2013

Αθήνα, 2013

Φεβρουάριος 27, 2015

Σχης (ΠΒ) Γεώργιος Σκαλτσογιάννης

Ανχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος

Οδηγός συγγραφής και επιμέλειας κειμένων – εκδόσεων

Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού

Αθήνα 2012

Φεβρουάριος 27, 2015

Σχης (ΠΒ) Γεώργιος Σκαλτσογιάννης

Ανχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος

Το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα (1950-1955),τ. Β΄,

(Συμπληρωματικοί Πίνακες Προσωπικού)

Αθήνα, 2014

Φεβρουάριος 27, 2015

Σχης (ΠΒ) Ιωάννης Γεμενετζής - Δρ Ηλίας Ηλιόπουλος

(Θεοφάνη Κοπανιτσάνου, επιμ.)

Επιχείρηση «Καλάβρυτα».

Η δράση της 117 Μεραρχίας Κυνηγών μέσα από τα γερμανικά αρχεία.

Αθήνα 2012