Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ιανουάριος 25, 2019

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος συνεχίζει έως και σήμερα να απασχολεί τους ιστορικούς και τους ερευνητές. Μέσα σε αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έναν πόλεμο χαρακωμάτων, με τρομακτικές απώλειες σε στρατιώτες, που υπολογίζονται σε περίπου 13 εκατομμύρια νεκρούς, 20 εκατομμύρια τραυματίες και χιλιάδες ερειπωμένες πόλεις, η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) προχώρησε στην έκδοση του Β΄ τόμου, με τον οποίο ολοκληρώνεται το δίτομο έργο : «Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ΠΠ».

Ιανουάριος 25, 2019

Το παρόν πόνημα συνιστά αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς έρευνας στα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων του ΓΕΣ. Στόχος του είναι να αναδείξει τη μακροχρόνια προσπάθεια της ΔΙΣ να συγκροτήσει ένα αρχείο πρωτογενών τεκμηρίων από ελληνικές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές ή ιδιώτες αλλά και μια εμπλουτισμένη βιβλιογραφία από ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά συγγράμματα, κυρίως ιστορικού περιεχομένου, ώστε να συμβάλλει στη συγγραφή και έκδοση έγκυρης και τεκμηριωμένης Στρατιωτικής Ιστορίας.

Ιανουάριος 25, 2019

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για την επιμόρφωση των στελεχών του, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ) του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, το «1ο Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων», στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Η Διαχρονική Αξία της Χερσαίας Ισχύος».

Αύγουστος 25, 2017

Τον Αύγουστο του 2017 εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ο πρώτος τόμος του δίτομου συλλογικού με τίτλο <<Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο>>. Το έργο πραγματεύεται την οργάνωση, εκπαίδευση και συγκρότηση του Ελληνικού Στρατού στις διάφορες φάσεις του πολέμου ανάλογα με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στους δύο αντίπαλους συνασπισμούς. Επιπλέον, αναλύεται η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, εξετάζεται η οχύρωση της χώρας και η εκστρατεία των Δαρδανελλίων.