Αναζήτηση πεσόντων

 • Καραγιάννης Χρήστος
  Πατρώνυμο Αναστάσιος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 20/2/1921
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγιαννίδης Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 6/6/1922
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγιαννίδης Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 15/4/1921
  Τόπος θανάτου Γ' Στρ. Νοσ. Διακομιδής
 • Καραγιαννίδης Ιωάν.
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 20/8/1921
  Τόπος θανάτου Τσάλ-Ντάγ
 • Καραγιαννίδης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Δημήτριος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 29/8/1921
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγιαννόγλου Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 14/8/1921
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγιαννόπουλος Βασίλειος
  Πατρώνυμο Νικόλαος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 15/11/1920
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγιαννόπουλος Δημήτριος
  Πατρώνυμο Κωνσ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λαμιέων
  Οικισμός γέννησης Λαμία
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1922
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγιαννόπουλος Χαρ.
  Πατρώνυμο Χαριλ.
  Νομός γέννησης Έβρου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σουφλίου
  Οικισμός γέννησης Σουφλίον
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 24/6/1919
  Τόπος θανάτου Μ. Ασίαν
 • Καραγιώργης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Γεωρ.
  Νομός γέννησης Λακωνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σπαρτιατών
  Οικισμός γέννησης Σπάρτη
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 19/3/1921
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγιώργος Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Γεωρ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πλατάνου
  Οικισμός γέννησης Πλάτανος
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 15/8/1921
  Τόπος θανάτου Σαπάντζαν
 • Καραγιώργος Δημήτριος
  Πατρώνυμο Κωνστ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τροβάτου
  Οικισμός γέννησης Τροβάτον
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 29/6/1921
  Τόπος θανάτου 3ον Σ.Ν. Σμύρνης
 • Καραγιώργος Ευστάθιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 19/3/1921
  Τόπος θανάτου Πρόσκαιρο Νοσοκομείο Μπιλεντζίκ
 • Καραγιώργος Ιωάννης
  Πατρώνυμο Σπύρ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λευκοχωρίου (τ. Μανεσίου)
  Οικισμός γέννησης Λευκοχώρι (τ. Μάνεσι, το)
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 15/8/1921
  Τόπος θανάτου Ντοκούζ
 • Καραγιώργος Σταύρος
  Πατρώνυμο Γεωρ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 25/12/1920
  Τόπος θανάτου Ν. Γκιουμουλτζίνης
 • Καραγκερμοζής Παναγιώτης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 12/8/1921
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγκιαβούρης Γραμματ.
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 14/9/1922
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγκιαούρης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Κ.
  Νομός γέννησης Αχαΐας και Ήλιδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λεβεντοχωρίου
  Οικισμός γέννησης Λεβεντοχώρι
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 19/6/1922
  Τόπος θανάτου 3ον Νοσ. Σμύρνης
 • Καραγκιαούρης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Κ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 1/8/1922
  Τόπος θανάτου Σαλιχλή
 • Καραγκιλαέζης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Βασιλ.
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νέων Μαλγάρων
  Οικισμός γέννησης Νέα Μάλγαρα
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 12/8/1921
  Τόπος θανάτου Ιλιτζά
 • Καραγκιόζης Αντώνιος
  Πατρώνυμο Ανδρ.
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πυρσόγιαννης
  Οικισμός γέννησης Πυρσόγιαννη
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 3/7/1921
  Τόπος θανάτου Κιρίζ-Ντάγ
 • Καραγκιόζης Θεόδωρος
  Πατρώνυμο Γεωργ.
  Νομός γέννησης Σερρών
  Ο.Τ.Α. γέννησης Στρυμονικού (τ. Ορλιάκου)
  Οικισμός γέννησης Στρυμονικόν (τ. Ορλιάκου)
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 21/2/1922
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγκιόζης Θωμάς
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ξυλοπαροίκου
  Οικισμός γέννησης Μπελετσέϊκα
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 28/2/1922
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγκιόζης Ιγνάτιος
  Πατρώνυμο Χαραλ.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μηθύμνης
  Οικισμός γέννησης Μήθυμνα
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 19/5/1921
  Τόπος θανάτου Μαίανδρον ποταμόν
 • Καραγκιόζης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Μιχ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 16/8/1921
  Τόπος θανάτου Καλέ-Γκρότο
 • Καραγκιόζης Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 13/8/1922
  Τόπος θανάτου Μ. Ασίαν
 • Καραγκιόλης Λάμπρος
  Πατρώνυμο Σπύρος
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ψιανών
  Οικισμός γέννησης Σέλον
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 29/7/1919
  Τόπος θανάτου Παπασλή
 • Καραγκιορμέζης Χρήστος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 11/2/1921
  Τόπος θανάτου Σ. Ν. Γκιουμουλτζίνης
 • Καραγκουνέλης Θ.
  Πατρώνυμο Γεωργ.
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κορίνθου
  Οικισμός γέννησης Κόρινθος
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 2/7/1921
  Τόπος θανάτου Τσαούς Τσιφλίκ
 • Καραγκούνης Ανδρέας
  Πατρώνυμο Ματ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου
 • Καραγκούνης Βασίλειος
  Πατρώνυμο Ευσταθ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Χαλίλης
  Οικισμός γέννησης Χαλίλη
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 25/8/1921
  Τόπος θανάτου Καλέ-Γκρότο
 • Καραγκούνης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Ευαγγ.
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κατερίνης
  Οικισμός γέννησης Κατερίνη
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 27/7/1921
  Τόπος θανάτου Γκιουνέϊ
 • Καραγκούνης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Νομός γέννησης Άρτης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βουλγαρελίου
  Οικισμός γέννησης Βουλγαρέλιον
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 9/6/1920
  Τόπος θανάτου Καραγάτς
 • Καραγκούνης Ευθύμιος
  Πατρώνυμο Γ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καλλίου
  Οικισμός γέννησης Κάλλιον
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 13/8/1921
  Τόπος θανάτου Κιρέζ-ογλού-Ντάγ
 • Καραγκούνης Ζαφείρης
  Πατρώνυμο Παναγιώτης
  Νομός γέννησης Σερρών
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νιγρίτης
  Οικισμός γέννησης Νιγρίτα
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 24/6/1923
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Καραγκούνης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Νομός γέννησης Ευβοίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ιστιαίας
  Οικισμός γέννησης Ιστιαία
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 15/11/1919
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγκούνης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Ιω.
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καισαρίου
  Οικισμός γέννησης Καίσαρι
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 18/3/1921
  Τόπος θανάτου Ντούζ-Ντάγ
 • Καραγκούνης Παναγιώτης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 1/7/1921
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγκούνης Παναγιώτης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 2/7/1921
  Τόπος θανάτου Αφιόν Καραχισάρ
 • Καραγκούνης Χρήστος
  Πατρώνυμο Ευθύμιος
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κατερίνης
  Οικισμός γέννησης Κατερίνη
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 1/7/1921
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Καραγκουντής Βασίλειος
  Πατρώνυμο Ασ.
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγίου Βασιλείου
  Οικισμός γέννησης Άγιος Βασίλειος
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 1/8/1922
  Τόπος θανάτου Μ. Ασίαν
 • Καραγουστής Αργύριος
  Πατρώνυμο Αυγ.
  Νομός γέννησης Καβάλας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Θάσου
  Οικισμός γέννησης Θάσος
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 5/8/1921
  Τόπος θανάτου Σαγγάριον
 • Καραγρηγορίου Σάββας
  Πατρώνυμο Αντ.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ερεσσού
  Οικισμός γέννησης Ερεσσός
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 15/3/1921
  Τόπος θανάτου Στενωπόν-Γκέϊβε
 • Καραδαγλής Βασίλειος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 25/3/1920
  Τόπος θανάτου Α' Στρ. Νοσ. Στρατιάς
 • Καραδάκης Μανούσος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κορνού
  Οικισμός γέννησης Κορνός
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 1/8/1922
  Τόπος θανάτου Μ. Ασίαν
 • Καραδάρας Αριστείδης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 22/8/1921
  Τόπος θανάτου Β' Αυτοκ. Χειρουργείον
 • Καραδήμας Δημήτριος
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 8/2/1920
  Τόπος θανάτου ΧΙΙΙβ Ορεινό Χερουργείο
 • Καραδήμας Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 14/8/1922
  Τόπος θανάτου Σαλιχλή
 • Καραδήμας Νικόλαος
  Πατρώνυμο Λάμπρ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Δομνίτσης
  Οικισμός γέννησης Δομνίτσα
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 13/8/1921
  Τόπος θανάτου VΙΙΙ Χειρουργείο
 • Καραδημήτρας Νικόλαος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 18/4/1922
  Τόπος θανάτου Κιουτάχεια

Σελίδες