Αναζήτηση πεσόντων

 • Τζαννετάκος Σάββας
  Πατρώνυμο Νικ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 21/8/1919
  Τόπος θανάτου Δημ.Ν.Λοιμ.Νοσοκ.Θεσσαλονίκης
 • Τζαννετής Ευστράτιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μυτιλήνης
  Οικισμός γέννησης Μυτιλήνη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 10/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρ. Ν. Εκπαιδεύσεως
 • Τζαννής Αντώνιος
  Πατρώνυμο Κ.
  Νομός γέννησης Αχαΐας και Ήλιδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βουπρασίου (τ. Ψάρι)
  Οικισμός γέννησης Μπεντένι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών
 • Τζαννής Απόστολος
  Πατρώνυμο Δ.
  Νομός γέννησης Μαγνησίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νέας Αγχιάλου
  Οικισμός γέννησης Νέα Αγχίαλος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 13/9/1918
  Τόπος θανάτου Βον Σ.Ν.Διακομιδής
 • Τζαννής Γεώργιος
  Πατρώνυμο Δ.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ρωμανού
  Οικισμός γέννησης Ρωμανό
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/5/1918
  Τόπος θανάτου Σκρά
 • Τζάννης Διονύσιος
  Πατρώνυμο Ν.
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καρβουνάδων
  Οικισμός γέννησης Άγιος Ηλίας
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/11/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου
 • Τζάννης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Βασ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγρινίου
  Οικισμός γέννησης Αγρίνιον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/10/1918
  Τόπος θανάτου Πρ. Σ. Ν. Νυσσης
 • Τζαννής Μιχαήλ
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/8/1917
  Τόπος θανάτου Μακεδονία
 • Τζαννής Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Ευστρ.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μυτιλήνης
  Οικισμός γέννησης Μυτιλήνη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 8/11/1918
  Τόπος θανάτου Αον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πειραιώς
 • Τζάννης Σπυρίδων
  Πατρώνυμο Ι.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 7/8/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τζαννής Χασάν
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ιωαννιτών
  Οικισμός γέννησης Ιωάννινα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 10/2/1919
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζάνος Ευάγγελος
  Πατρώνυμο Παναγιώτης
  Νομός γέννησης Ευβοίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγίου Νικολάου
  Οικισμός γέννησης Άγιος Νικόλαος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/9/1918
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζάνος Παναγιώτης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/4/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τζάνος Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Α.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μυτιλήνης
  Οικισμός γέννησης Μυτιλήνη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 3/12/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Δράμας
 • Τζανουδάκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Αντώνιος
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ακουμίων
  Οικισμός γέννησης Ακούμια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/3/1919
  Τόπος θανάτου Γ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Τζάντζαλος Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αρκαδίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αναβρυτού (τ. Γαρδικίου)
  Οικισμός γέννησης Αναβρυτόν (τ. Γαρδίκιον, το)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 31/10/1918
  Τόπος θανάτου 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαντζής Γεώργιος
  Πατρώνυμο Στυλ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 28/11/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαουπλής Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/7/1918
  Τόπος θανάτου Γκαίρλιτς Γερμανίας
 • Τζάρας Νικόλαος
  Πατρώνυμο Χρ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/9/1918
  Τόπος θανάτου Δ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζάρας Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Αθαν.
  Νομός γέννησης Ευβοίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Χαλκιδέων
  Οικισμός γέννησης Χαλκίς
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 22/10/1918
  Τόπος θανάτου Πρόσκαιρο Νοσοκομείο Καβάλλας
 • Τζάρας Φίλιππος
  Πατρώνυμο Βασ.
  Νομός γέννησης Καστοριάς
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καστοριάς
  Οικισμός γέννησης Καστορία
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 9/8/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σιδηροκάστρου
 • Τζάρης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Παλαιοχωρίου
  Οικισμός γέννησης Παλαιοχώρι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών
 • Τζαρτζάντης Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Θεοδ.
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φύχτιας
  Οικισμός γέννησης Φύχτια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/11/1918
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζάτας Αριστόφιλ.
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Καβάλας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Θάσου
  Οικισμός γέννησης Θάσος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/5/1918
  Τόπος θανάτου Κ1 Ορ. Χειρ.
 • Τζάφας Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καρυάς
  Οικισμός γέννησης Καρυά
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 13/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου
 • Τζαφράκος Σπυρίδων
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/9/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου
 • Τζαχανής Σωτήριος
  Πατρώνυμο Νικ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/5/1918
  Τόπος θανάτου Σκρα
 • Τζαχρήστος Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 3/11/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλώρινας
 • Τζαχρήστος Χρήστος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Άρτης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βουλγαρελίου
  Οικισμός γέννησης Βουλγαρέλιον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/4/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
 • Τζεάκης Ματθαίος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κούνενι
  Οικισμός γέννησης Κούνενι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/9/1918
  Τόπος θανάτου Πλ. Πλανίνα
 • Τζεβελάκης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Γεώργ.
  Νομός γέννησης Αχαΐας και Ήλιδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αραχώβης
  Οικισμός γέννησης Αράχωβα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/10/1918
  Τόπος θανάτου Σ' Σ. Ν. Αθηνών
 • Τζεβελέκος Ιωάννης
  Πατρώνυμο Χρ.
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σκλήβας
  Οικισμός γέννησης Σκλήβα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/12/1918
  Τόπος θανάτου Προς.Ν.Καλκόβης
 • Τζεβελέκος Νικόλαος
  Πατρώνυμο Χρ.
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σκλήβας
  Οικισμός γέννησης Σκλήβα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 14/12/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Καλαμών
 • Τζεβρεκούδης Παν.
  Πατρώνυμο Νικ.
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νέας Αγχιάλου
  Οικισμός γέννησης Νέα Αγχίαλος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/10/1918
  Τόπος θανάτου Β' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Τζεγγάρης Χρήστος
  Πατρώνυμο Γεώργ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/11/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζεδάκης Εμμανουήλ
  Πατρώνυμο Χαραλ.
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καμαριώτου
  Οικισμός γέννησης Καμαριώτης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1918
  Τόπος θανάτου Μήλον
 • Τζέκας Νικόλαος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Νομός γέννησης Καβάλας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Θάσου
  Οικισμός γέννησης Θάσος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 10/6/1919
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζέκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Γεώργ.
  Νομός γέννησης Ημαθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βεροίας
  Οικισμός γέννησης Βέροια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/9/1918
  Τόπος θανάτου Σκρά
 • Τζέκος Ευθύμιος
  Πατρώνυμο Θεοδ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 24/1/1919
  Τόπος θανάτου Ιβ Ορ.Χειρουργείο
 • Τζέκος Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Ευάγ.
  Νομός γέννησης Κερκύρας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κερκυραίων
  Οικισμός γέννησης Κέρκυρα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/9/1918
  Τόπος θανάτου Κιουπρί - Κιουμιλί
 • Τζέλης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Ζήσης
  Νομός γέννησης Φλωρίνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βογατσικού
  Οικισμός γέννησης Βογατσικόν
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/3/1917
  Τόπος θανάτου Σόροβιτς
 • Τζέλης Σωτήριος
  Πατρώνυμο Αθαν.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/2/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τζέλης Σωτήριος
  Πατρώνυμο Βασίλειος
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μπουκοβίτσης
  Οικισμός γέννησης Μπουκοβίτσα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/1/1916
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τρικάλων
 • Τζέλιας Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 25/3/1919
  Τόπος θανάτου Β' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζέλος Βασίλειος
  Πατρώνυμο Γεώργ.
  Νομός γέννησης Κοζάνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αιανής (τ. Καλλιανής)
  Οικισμός γέννησης Αιανή (τ. Καλλιανή, η)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 24/11/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αιδηψού
 • Τζεμεντζής Αντώνιος
  Πατρώνυμο Κυρ.
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καλυβίων
  Οικισμός γέννησης Καλύβια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 11/9/1918
  Τόπος θανάτου Β' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής
 • Τζεμόπουλος Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Απόστ.
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κουμαριάς (τ. Νέας Σμόλιας)
  Οικισμός γέννησης Αγριλιά (τ. Παλαιά Σμόλια, τα)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/11/1918
  Τόπος θανάτου Δ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζενές Αλέξ.
  Πατρώνυμο Ανδρ.
  Νομός γέννησης Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ευρωστίνης
  Οικισμός γέννησης Δερβένιον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/9/1918
  Τόπος θανάτου Κιουπρί - Κιουμιλί
 • Τζεντερουλάκης Μιχαήλ
  Πατρώνυμο Εμμανουήλ
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Παγκαλοχωρίου
  Οικισμός γέννησης Παγκαλοχώρι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/4/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως
 • Τζέος Νικόλαος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Νομός γέννησης Κοζάνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κοζάνης
  Οικισμός γέννησης Κοζάνη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 9/2/1919
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Σελίδες