Αναζήτηση πεσόντων

 • Τζαγκαράκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τυλίσσου
  Οικισμός γέννησης Μονή
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/6/1918
  Τόπος θανάτου Δεσκάτη
 • Τζαγκαράκης Εμμανουήλ
  Πατρώνυμο Στυλ.
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ρουστίκων
  Οικισμός γέννησης Ρούστικα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 10/9/1919
  Τόπος θανάτου Ρούστικα
 • Τζαγκαράκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 21/3/1919
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζαγκαράκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Μάρκ.
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μελιδονίου
  Οικισμός γέννησης Μελιδόνι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 13/9/1918
  Τόπος θανάτου Κακλί
 • Τζάγκας Ξενοφών
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αχαΐας και Ήλιδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μιχόϊ ή Μιχής
  Οικισμός γέννησης Μιχόϊ ή Μιχή
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 2/11/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών
 • Τζαδήμας Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Γεώργ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 6/8/1918
  Τόπος θανάτου Σ.Ν.Κλαδερόπ
 • Τζάθας Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/12/1919
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζάκας Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καρπενησίου
  Οικισμός γέννησης Καρπενήσιον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 29/10/1918
  Τόπος θανάτου Πρόσ. Νοσ. Καβάλλας
 • Τζάκας Χριστόφ.
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Σερρών
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νιγρίτης
  Οικισμός γέννησης Νιγρίτα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/11/1918
  Τόπος θανάτου Αον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζάκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Πλούτ.
  Νομός γέννησης Κεφαλληνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φραγκάτων
  Οικισμός γέννησης Φραγκάτα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 16/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τζακώστας Βασίλειος
  Πατρώνυμο Δ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αμβρακίας
  Οικισμός γέννησης Αμβρακία
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/9/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τζάλας Βασίλειος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Νομός γέννησης Κοζάνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φιλί
  Οικισμός γέννησης Φιλί
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/9/1918
  Τόπος θανάτου Αον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαμάκης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Βασ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τζαμαλδούπης Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Μιτ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 8/9/1918
  Τόπος θανάτου Δοϊράνη
 • Τζαμαλής Αλέξανδρος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Νομός γέννησης Χαλκιδικής
  Ο.Τ.Α. γέννησης Συκιάς
  Οικισμός γέννησης Συκιά
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/9/1918
  Τόπος θανάτου 1ον Άγγ. Χειρουργείον
 • Τζαμαλής Αμέτ.
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης
 • Τζαμαλής Μιχαήλ
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/4/1919
  Τόπος θανάτου Α' Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαμαλιώτης Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Άσσου
  Οικισμός γέννησης Άσσος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/5/1918
  Τόπος θανάτου Σκρά
 • Τζαμουζάκος Νικόλαος
  Πατρώνυμο Αγ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/9/1918
  Τόπος θανάτου Δοϊράνη
 • Τζαμπάζης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Θεσσαλονίκης
  Οικισμός γέννησης Θεσσαλονίκη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 12/9/1918
  Τόπος θανάτου Δον.Σ.Ν Θεσ/κης
 • Τζαμπαράκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Νικ.
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κορφών
  Οικισμός γέννησης Κορφές
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/9/1918
  Τόπος θανάτου Πλ. Πλανίνα
 • Τζαμπάσης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Αθαν.
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λεβαδείας
  Οικισμός γέννησης Λεβάδεια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 12/11/1918
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζαναβάρας Μιχαήλ
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/5/1918
  Τόπος θανάτου Σκρά
 • Τζαναβάρης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/10/1918
  Τόπος θανάτου Κομπίτσι
 • Τζαναβάρης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Ευστρ.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γελίων
  Οικισμός γέννησης Γέλια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/5/1918
  Τόπος θανάτου Σκρά
 • Τζανακάκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Αντώνιος
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μαλαθύρου
  Οικισμός γέννησης Μαλάθυρος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/5/1918
  Τόπος θανάτου Σκρά
 • Τζανακάκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/1/1918
  Τόπος θανάτου Νοσοκομείο Σάμου
 • Τζανάκης Αριστείδης
  Πατρώνυμο Ζαχαρίας
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κάτω Μετοχίου
  Οικισμός γέννησης Κάτω Μετόχι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/9/1914
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Δράμας
 • Τζανάκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Ζαχ.
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πισκοκεφάλου
  Οικισμός γέννησης Μετόχι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 7/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σάμου
 • Τζανάκης Μιχαήλ
  Πατρώνυμο Γεώργ.
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ηρακλείου
  Οικισμός γέννησης Ηράκλειον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/8/1917
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζανάκης Σπυρίδων
  Πατρώνυμο Εμμανουήλ
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ηρακλείου
  Οικισμός γέννησης Ηράκλειον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 27/9/1918
  Τόπος θανάτου Αγγλικό Νοσοκομείο
 • Τζαναλέας Δημήτριος
  Πατρώνυμο Γ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 10/6/1919
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζανάρας Αχιλλεύς
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λαρίσης
  Οικισμός γέννησης Λάρισα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 6/3/1919
  Τόπος θανάτου 1γ Ορ.Χειρουργείον
 • Τζάνας Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λαρίσης
  Οικισμός γέννησης Λάρισα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/8/1918
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζάνας Μαργαρίτης
  Πατρώνυμο Κ.
  Νομός γέννησης Μαγνησίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ιωλκού
  Οικισμός γέννησης Άνω Βόλος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 29/10/1918
  Τόπος θανάτου Β' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζανάτος Γεράσιμος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/9/1918
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζανάτος Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 27/2/1917
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τζανετάκης Μιχαήλ
  Πατρώνυμο Ε.
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ηρακλείου
  Οικισμός γέννησης Ηράκλειον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/12/1918
  Τόπος θανάτου 3ον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής
 • Τζανετάκης Παναγιώτης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 2/10/1917
  Τόπος θανάτου Ατμ. <<Πελοπόννησος>>
 • Τζανετάκης Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Γ.
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νεδούσης (τ. Αναστάσοβας Μεγάλης)
  Οικισμός γέννησης Νέδουσα (τ. Αναστάσοβα Μεγάλη)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 24/9/1918
  Τόπος θανάτου Αον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζανετέας Θεόδωρος
  Πατρώνυμο Λ.
  Νομός γέννησης Λακωνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καρδαμύλης
  Οικισμός γέννησης Καρδαμύλη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 9/1/1918
  Τόπος θανάτου Σ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Τζανετής Ευάγγελος
  Πατρώνυμο Ι.
  Νομός γέννησης Μαγνησίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σκοπέλου
  Οικισμός γέννησης Σκόπελος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 2/11/1919
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζανετόπουλος Βασίλειος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πειραιώς
  Οικισμός γέννησης Πειραιεύς
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 9/11/1917
  Τόπος θανάτου Αον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζανετόπουλος Φώτιος
  Πατρώνυμο Γ.
  Νομός γέννησης Αρκαδίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βερβαίνων
  Οικισμός γέννησης Βέρβαινα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 13/9/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Καβάλας
 • Τζανετόπουλος Φώτιος
  Πατρώνυμο Ζ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/8/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Καβάλας
 • Τζανιδάκης Στυλιανός
  Πατρώνυμο Γ.
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αργυρουπόλεως
  Οικισμός γέννησης Κάτω Πόρος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 29/8/1917
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζάνιτζας Γ.
  Πατρώνυμο Α.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μαχαλά
  Οικισμός γέννησης Μαχαλάς
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 6/9/1918
  Τόπος θανάτου Δοϊράνη
 • Τζαννάκος Γεώργιος
  Πατρώνυμο Κ.
  Νομός γέννησης Λακωνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γυθείου
  Οικισμός γέννησης Γύθειον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 16/7/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως
 • Τζαννάκος Πέτρος
  Πατρώνυμο Δ.
  Νομός γέννησης Λακωνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γυθείου
  Οικισμός γέννησης Γύθειον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 29/1/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως
 • Τζαννετάκος Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 26/2/1918
  Τόπος θανάτου Αον Στρ. Νοσ. Αθηνών

Σελίδες