Αναζήτηση πεσόντων

 • Τεμπέλης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Χριστοδ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 28/11/1918
  Τόπος θανάτου Πολιτικό Νοσοκομείο Πύργου
 • Τεμπελόπουλος Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Στεργ.
  Νομός γέννησης Κοζάνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κοζάνης
  Οικισμός γέννησης Κοζάνη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/8/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τέμπελος Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Χαραλ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ιτέας
  Οικισμός γέννησης Ιτέα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/7/1917
  Τόπος θανάτου Σ.Ν. Εκπαιδεύσεως
 • Τεμπονέρας Χριστόδουλος
  Πατρώνυμο Σωτηρ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 13/9/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κερκύρας
 • Τενεδιός Χριστ.
  Πατρώνυμο Παναγ.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μούδρου
  Οικισμός γέννησης Μούδρος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/9/1918
  Τόπος θανάτου Δοϊράνη
 • Τενεκετζής Δημήτριος
  Πατρώνυμο Παναγ.
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τρικκαίων
  Οικισμός γέννησης Τρίκκαλα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/11/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τενές Λάμπρος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μουσονίτσης Άνω
  Οικισμός γέννησης Μουσονίτσα Άνω
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 29/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
 • Τένης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 22/10/1919
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Τενίζος Σωτήριος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 22/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Τενόπουλος Κων)τίνος
  Πατρώνυμο Ιωαν.
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καλωτάς
  Οικισμός γέννησης Καλωτά
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τενούρης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Νικολ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 26/8/1915
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τεντολούρης Ηλίας
  Πατρώνυμο Ευαγ.
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αρματολικού (τ. Μπουκούρου)
  Οικισμός γέννησης Αρματωλικόν (τ. Μπούκουρον)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 11/6/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης
 • Τεπετάς Κων)τίνος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 13/8/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
 • Τερεζάκης Πέτρος
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Χαροκοποιού
  Οικισμός γέννησης Χαροκοποιόν
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 12/10/1918
  Τόπος θανάτου Ζ' Σ.Ν Αθηνών
 • Τερεζέας Κων)τίνος
  Πατρώνυμο Ηλίας
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αθηναίων
  Οικισμός γέννησης Αθήναι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 22/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρ. Ν. Εκπαιδεύσεως
 • Τερελέας Νικόλαος
  Πατρώνυμο Σπύρος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 12/11/1918
  Τόπος θανάτου Γ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τερζάκης Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αρκαλοχωρίου
  Οικισμός γέννησης Αρκαλοχώρι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 23/8/1919
  Τόπος θανάτου Σιδηρόκαστρο
 • Τερζής Γεώργιος
  Πατρώνυμο Παναγ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/6/1918
  Τόπος θανάτου Σ2 Χειρουργείο
 • Τερζής Θεοδ.
  Πατρώνυμο Σπυρίδ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 12/10/1918
  Τόπος θανάτου 10ον Γαλ. Χειρ. Πριστίνης.
 • Τερζής Ιωάννης
  Πατρώνυμο Θεοχ.
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ξυλοπόλεως (τ. Λιγκοβάνης)
  Οικισμός γέννησης Ξυλόπολις (τ. Λιγκοβάνη, η)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 4/10/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τερζής Χρήστος
  Πατρώνυμο Νικολ.
  Νομός γέννησης Κιλκίς
  Ο.Τ.Α. γέννησης Δροσάτου
  Οικισμός γέννησης Δοϊράνη (τ. Σιδηροδρομικός σταθμός Δοϊράνης, ο)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/9/1918
  Τόπος θανάτου Δ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τερζίδης Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κατερίνης
  Οικισμός γέννησης Κατερίνη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 26/5/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τερμιτζάκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Μιχ.
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ηρακλείου
  Οικισμός γέννησης Ηράκλειον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/9/1918
  Τόπος θανάτου Α Στρατιωτικό Νοσοκομείο Στρατιάς
 • Τερπέλης Θεόδωρος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγαλιανής
  Οικισμός γέννησης Αγαλιανή
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 21/3/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών
 • Τέρπος Χρήστος
  Πατρώνυμο Στογιάννης
  Νομός γέννησης Φλωρίνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φλωρίνης
  Οικισμός γέννησης Φλώρινα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 9/10/1919
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τέσας Βασίλειος
  Πατρώνυμο Αποστ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 7/9/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης
 • Τετελής Παρασκευάς
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Νομός γέννησης Κοζάνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κοζάνης
  Οικισμός γέννησης Κοζάνη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 26/11/1918
  Τόπος θανάτου Σ.Ν.Λαρίσης
 • Τέτος Αστέριος
  Πατρώνυμο Δημητρ
  Νομός γέννησης Πέλλης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γιαννιτσών (τ. Γενιτσών)
  Οικισμός γέννησης Γιαννιτσά (τ. Γενιτσά, τα)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 11/11/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τετράδης Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ζακύνθου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γαϊτανίου
  Οικισμός γέννησης Γαϊτάνι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 27/5/1918
  Τόπος θανάτου Σ1 Χειρουργείο
 • Τετράδης Διονύσιος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Νομός γέννησης Αχαΐας και Ήλιδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γαστούνης
  Οικισμός γέννησης Γαστούνη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 9/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών
 • Τετριμήδας Δημήτριος
  Πατρώνυμο Γεώργ.
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γαρδικίου
  Οικισμός γέννησης Γαρδίκι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 23/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης
 • Τέφας Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ιωαννιτών
  Οικισμός γέννησης Ιωάννινα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 24/10/1918
  Τόπος θανάτου Νοσοκομείο Φλωρίνης
 • Τεφίκης Στυλιανός
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 25/9/1918
  Τόπος θανάτου Δ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τέφρας Ιωάννης
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Συρράκου
  Οικισμός γέννησης Συρράκον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 25/2/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης
 • Τεωρτζίδης Σταύρος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 4/5/1917
  Τόπος θανάτου Σ2 Χειρουργείο
 • Τζαβαλάς Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ηρακλείου
  Οικισμός γέννησης Ηράκλειον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1916
  Τόπος θανάτου Γκαίρλιτς Γερμανίας
 • Τζαβαλιάς Χριστ.
  Πατρώνυμο Νικ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ματαράγγας
  Οικισμός γέννησης Ματαράγγα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 25/11/1918
  Τόπος θανάτου ΙΙΙ γ' Πεδινο Χειρουργείον
 • Τζαβάρας Αναστάσιος
  Πατρώνυμο Κων.
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ερυθρών (τ. Κριεκουκίου)
  Οικισμός γέννησης Ερυθραί (τ. Κριεκούκι, το)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 12/10/1918
  Τόπος θανάτου Γ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαβάρας Βασίλειος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 26/11/1917
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαμίας
 • Τζαβάρας Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Ανδρ.
  Νομός γέννησης Αχαΐας και Ήλιδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Χαβαρίου
  Οικισμός γέννησης Χάβαρι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 22/10/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαβάρας Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Θεοδ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 21/9/1918
  Τόπος θανάτου Αον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαβέλας Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Ε.
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νέων Λιοσίων
  Οικισμός γέννησης Νέα Λιόσια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1917
  Τόπος θανάτου Λαγκαδά
 • Τζαβέλλας Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Θεοδ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/1/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Τζαβέλλας Απόστολος
  Πατρώνυμο Αθαν.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 4/10/1918
  Τόπος θανάτου Αον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαβέλλας Ηλίας
  Πατρώνυμο Ανδρ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Θεσσαλιώτιδος
  Οικισμός γέννησης Άνω Αγόριανη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/3/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
 • Τζαβέλλας Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φλαμπουρεσίου
  Οικισμός γέννησης Φλαμπουρέσι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/7/1918
  Τόπος θανάτου Γκαίρλιτς Γερμανίας
 • Τζαβέλλας Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Παν.
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μαρμάρων (τ.Σανδοβίτσης)
  Οικισμός γέννησης Μάρμαρα (τ.Σαδοβίτσα, η)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 4/11/1918
  Τόπος θανάτου Αναρρωτήριο Συν)τος
 • Τζαβέλλας Νικόλαος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βελαώρας
  Οικισμός γέννησης Συβίστα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 31/5/1919
  Τόπος θανάτου Ζ Στρατιωτικό Νοσοκομείον Αθηνών
 • Τζαβέλλας Σωτήριος
  Πατρώνυμο Θωμάς
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/9/1918
  Τόπος θανάτου Δ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τζαβριάς Χρήστος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πλαγιάς
  Οικισμός γέννησης Πλαγιά
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 6/8/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως

Σελίδες