Αναζήτηση πεσόντων

 • Τασσόπουλος Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κουρμπαλί
  Οικισμός γέννησης Νομή
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 22/10/1918
  Τόπος θανάτου Σ. Ν. Δράμας
 • Τασσόπουλος Γεώργιος
  Πατρώνυμο Νικολ.
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγίου Βασιλείου
  Οικισμός γέννησης Άγιος Βασίλειος
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 12/9/1918
  Τόπος θανάτου 1ον Σ. Ν. Θεσσαλονίκης
 • Τασσόπουλος Δημήτριος
  Πατρώνυμο Γεωργ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 13/11/1918
  Τόπος θανάτου 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τασσόπουλος Ηλίας
  Πατρώνυμο Θωμάς
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κυπαρισσίας
  Οικισμός γέννησης Μπλεμενιάνοι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/10/1918
  Τόπος θανάτου Γ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Τασσόπουλος Θεόδωρος
  Πατρώνυμο Αθαν.
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αθηναίων
  Οικισμός γέννησης Αθήναι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/10/1918
  Τόπος θανάτου ΙΙά Χειρουργείον
 • Τασσόπουλος Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Φωτ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/10/1918
  Τόπος θανάτου Σ. Ν. Φλωρίνης
 • Τασσόπουλος Σπυρίδων
  Πατρώνυμο Σωτηρ
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Δαλαμανάρας
  Οικισμός γέννησης Δαλαμανάρα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/10/1918
  Τόπος θανάτου Πάτρα
 • Τασσόπουλος Σωτήριος
  Πατρώνυμο Αθαν.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/11/1918
  Τόπος θανάτου 3ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τασώτης Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 7/11/1917
  Τόπος θανάτου 1ον Στρ. Νοσ. Στρατιάς
 • Τατάκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/9/1917
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λευκάδος
 • Ταταλάς Ευστράτιος
  Πατρώνυμο Δημήτριος
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πλαγιάς
  Οικισμός γέννησης Πλαγιά
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/1/1918
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Ταταράκης Άγγελος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τρικκαίων
  Οικισμός γέννησης Τρίκκαλα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 26/6/1918
  Τόπος θανάτου Αον Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τατσέλος Γεώργιος
  Πατρώνυμο Αναστ
  Νομός γέννησης Άρτης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νεοχωρίου
  Οικισμός γέννησης Νεοχώριον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 15/2/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τάτσης Αναστάσιος
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μικρού Περιστερίου (τ. Μικρού Προσγολίου)
  Οικισμός γέννησης Μικρό Περιστέρι (τ. Μικρό Προσγόλι, το)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/3/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τάτσης Απόστολος
  Πατρώνυμο Δημητρ.
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πραμάντων
  Οικισμός γέννησης Πράμαντα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 23/12/1918
  Τόπος θανάτου Πρόσκ. Νοσοκομείο Φλωρίνης
 • Τάτσης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Θεοδ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγράφων
  Οικισμός γέννησης Άγραφα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 26/4/1918
  Τόπος θανάτου ΙΑ Ορεινό Χειρουργείο
 • Τάτσης Ζώης
  Πατρώνυμο Κωνστ
  Νομός γέννησης Άρτης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ανέζας
  Οικισμός γέννησης Μύτικας
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 25/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τάτσης Κων)νος
  Πατρώνυμο Ιωαν.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 29/8/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τάτσης Λεωνίδας
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μαρμάρων (τ.Σανδοβίτσης)
  Οικισμός γέννησης Μάρμαρα (τ.Σαδοβίτσα, η)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 10/5/1917
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τάτσης Λεωνίδας
  Πατρώνυμο Νικόλαος
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μαρμάρων (τ.Σανδοβίτσης)
  Οικισμός γέννησης Μάρμαρα (τ.Σαδοβίτσα, η)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/5/1918
  Τόπος θανάτου Σκρά
 • Τάτσης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Αθανασ.
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γρανίτσης
  Οικισμός γέννησης Γρανίτσα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/10/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
 • Τάτσης Φώτιος
  Πατρώνυμο Δημητρ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 8/5/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τάτσης Χρήστος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 3/3/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τάτσης Χρήστος
  Πατρώνυμο Κωνστ
  Νομός γέννησης Άρτης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγίας Παρασκευής
  Οικισμός γέννησης Καλομόδια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/11/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Φλωρίνης
 • Τατσιλάς Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μαχαλά
  Οικισμός γέννησης Μαχαλάς
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 24/9/1919
  Τόπος θανάτου Νοσοκομείο Δράμας
 • Τάτσιος Ιωάννης
  Πατρώνυμο Ευθύμιος
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βανακουλίων
  Οικισμός γέννησης Βανακούλια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/10/1918
  Τόπος θανάτου Πρόσκ.Ν.Λαρίσης
 • Τάτσιος Μάρκος
  Πατρώνυμο Κωνστ
  Νομός γέννησης Κοζάνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καλλονής (τ. Λουντσίου)
  Οικισμός γέννησης Καλλονή (τ. Λούντσι, το)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 25/9/1918
  Τόπος θανάτου Β' Ν. Διακομιδής
 • Τατσόπουλος Χριστόφορος
  Πατρώνυμο Γεωργ.
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αθηναίων
  Οικισμός γέννησης Αθήναι
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 5/1/1919
  Τόπος θανάτου Αθήνα
 • Τάτσος Βασίλειος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τρικκαίων
  Οικισμός γέννησης Τρίκκαλα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 29/10/1918
  Τόπος θανάτου Πρόσ. Νοσ. Καβάλλας
 • Τατσούλκας Χρήστος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 19/9/1918
  Τόπος θανάτου Δ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Ταφτσινάκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Πέτρος
  Νομός γέννησης Πέλλης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πέλλης
  Οικισμός γέννησης Πέλλα (τ. Άγιοι Απόστολοι, οι)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 31/10/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Ταφύλης Γρηγόριος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μοσχοφύτου (τ. Κορνεσίου)
  Οικισμός γέννησης Μοσχόφυτον (τ. Κορνέσιον, το)
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 23/3/1915
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Ταφύλλιας Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Νικολ.
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγίας Παρασκευής
  Οικισμός γέννησης Αγία Παρασκευή
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 8/11/1918
  Τόπος θανάτου Α' Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τάχος Σωτήριος
  Πατρώνυμο Νικολ.
  Νομός γέννησης Άρτης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αρταίων
  Οικισμός γέννησης Άρτα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 12/11/1918
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τεάγης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Παναγ.
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λαλιώτη
  Οικισμός γέννησης Λαλιώτη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 13/10/1918
  Τόπος θανάτου Δ' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τεγόπουλος Ιωάννης
  Πατρώνυμο Δημητρ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 17/11/1918
  Τόπος θανάτου Α Χειρουργείο Στρατιάς
 • Τέγος Εμμανουήλ
  Πατρώνυμο Αναγνώστου
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/9/1916
  Τόπος θανάτου Καβάλα
 • Τέγος Σπυρίδων
  Πατρώνυμο Αθανασ.
  Νομός γέννησης Φλωρίνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φλωρίνης
  Οικισμός γέννησης Φλώρινα
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 31/8/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τέγος Χρήστος
  Πατρώνυμο Αθανασ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 26/12/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης
 • Τεκής Στέφανος
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 6/9/1918
  Τόπος θανάτου Δοϊράνη
 • Τελάκης Δαμαλάς
  Πατρώνυμο Ιωσήφ
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγίου Ιωάννου
  Οικισμός γέννησης Αγία Ρούμελη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1919
  Τόπος θανάτου 1ον Ορεινό Χειρουργείον
 • Τελής Ιωάννης
  Πατρώνυμο Δημητρ.
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μεγάλων Καλυβίων
  Οικισμός γέννησης Μεγάλα Καλύβια
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/10/1918
  Τόπος θανάτου Πρόσκ.Ν.Λαρίσης
 • Τέλης Χρήστος
  Πατρώνυμο Θεόδωρος
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κερασόβου
  Οικισμός γέννησης Κεράσοβον
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 30/6/1918
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Τελίδης Μάρκος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 1/8/1918
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τελώνης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Στυλιανός
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 18/8/1917
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τελώνης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Ματθαίος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 30/6/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λαρίσης
 • Τέμος Ιωάννης
  Πατρώνυμο Στέργιος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 20/1/1919
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τεμπέλης Βασίλειος
  Πατρώνυμο Νικολ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μεγάλης Κάψης
  Οικισμός γέννησης Μεγάλη Κάψη
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 25/4/1918
  Τόπος θανάτου Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Τεμπέλης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 21/10/1918
  Τόπος θανάτου Γ΄ Ν.Αθηνών
 • Τεμπέλης Κων)νος
  Πατρώνυμο Ευαγ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Δύο Βουνών
  Οικισμός γέννησης Δύο Βουνά
  Περίοδος Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
  Ημερομηνία θανάτου 30/3/1919
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Σελίδες