Αναζήτηση πεσόντων

 • Στάθης Μελέτιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Δελέρια
 • Σταθόπουλος Αντώνιος
  Πατρώνυμο
  Όπλο Πεζικό
  Νομός γέννησης Αρκαδίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τριπόλεως
  Οικισμός γέννησης Τρίπολις
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 23/5/1897
  Τόπος θανάτου Μπαλαμπάνι
 • Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Κουτάδι
 • Σταματέλλος Φίλιππος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Λευκάδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λευκάδος
  Οικισμός γέννησης Λευκάς
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Σταματέλος Παύλος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Λευκάδος
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λευκάδος
  Οικισμός γέννησης Λευκάς
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1897
  Τόπος θανάτου Γρίμποβο
 • Σταμάτης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Δημήτριος
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λιμνών
  Οικισμός γέννησης Λίμναις
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1897
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Σταμάτης Κομνάς
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγόριανης Κάτω
  Οικισμός γέννησης Αγόριανη Άνω
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 7/5/1897
  Τόπος θανάτου Ταράτσαν
 • Σταμάτης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μαυρομματίου
  Οικισμός γέννησης Μαυρομμάτι
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 5/5/1897
  Τόπος θανάτου Σκάρμιτσαν
 • Σταμόπουλος Χρήστος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αχαΐας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φαρρών
  Οικισμός γέννησης Φαραί
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Στάμος Αθανάσιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πραμάντων
  Οικισμός γέννησης Πράμαντα
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1897
  Τόπος θανάτου Γρίμποβο
 • Στάμου Χαράλαμπος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Θίσβης
  Οικισμός γέννησης Θίσβη
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 18/4/1897
  Τόπος θανάτου Βελεστίνον
 • Σταμούλης Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Κερκύρας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κερκυραίων
  Οικισμός γέννησης Κέρκυρα
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 17/4/1897
  Τόπος θανάτου Ανώγι
 • Στεφανάκος Α.
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 5/5/1897
  Τόπος θανάτου Τσατμά
 • Στεφανάτος Γεράσιμος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Κεφαλληνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σάμης (τ. Αιγιαλός)
  Οικισμός γέννησης Σάμη
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Στεφανάτος Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Κεφαλληνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σάμης (τ. Αιγιαλός)
  Οικισμός γέννησης Σάμη
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Στεφάνου Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 23/4/1897
  Τόπος θανάτου Βελεστίνον
 • Στογιάννης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Φωτ.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Στογιάννης Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Δελέρια
 • Στοφαράς Μ.
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 5/5/1897
  Τόπος θανάτου Τσατμά
 • Στραβοράβδης Γεράσιμος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Συλιβάνης Σπύρος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Δελέρια
 • Ταμπάκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πόρου
  Οικισμός γέννησης Πόρος
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 7/4/1897
  Τόπος θανάτου Λοσφάκι
 • Ταμπούρης Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1897
  Τόπος θανάτου Γρίμποβο
 • Ταντζής Παναγιώτης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αρκαδίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ζυγοβιστίου (τ. Ζυγού)
  Οικισμός γέννησης Ζυγός
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 10/4/1897
  Τόπος θανάτου Καζακλάρ
 • Ταργινός Χαρίλαος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Τασσόπουλος Θεόδωρος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σολακίου
  Οικισμός γέννησης Σολάκι
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 5/5/1897
  Τόπος θανάτου Σκάρμιτσαν
 • Τερίζος Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Κουτάδι
 • Τζαβάρας Σταύρος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 23/4/1897
  Τόπος θανάτου Βελεστίνον
 • Τζανετάτος Δαμιανός
  Πατρώνυμο Ν.
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1897
  Τόπος θανάτου Γρίμποβο
 • Τζανετής Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Κυκλάδων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νάξου
  Οικισμός γέννησης Νάξος
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τζέτζος Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Τζιαχρήστος Χρήστος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νεοχωρίου
  Οικισμός γέννησης Νεοχώρι
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 18/4/1897
  Τόπος θανάτου Οβριάς Γάλα-Βελεστίνου
 • Τζώρος Σπυρίδων
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Κερκύρας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κερκυραίων
  Οικισμός γέννησης Κέρκυρα
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 11/4/1897
  Τόπος θανάτου Πέντε Πηγάδια
 • Τζώρτζης Αθανάσιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φτέρης
  Οικισμός γέννησης Φτέρη
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 23/4/1897
  Τόπος θανάτου Τεκέ-Τατάρ.
 • Τζώρτζης Σπύρος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Κυκλάδων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ερμουπόλεως
  Οικισμός γέννησης Ερμούπολις
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 18/4/1897
  Τόπος θανάτου Βελεστίνον
 • Τόλιας Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ναυπάκτου
  Οικισμός γέννησης Ναύπακτος
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1897
  Τόπος θανάτου Γρίμποβο
 • Τομαράς Εμμανουήλ
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 5/5/1897
  Τόπος θανάτου Βελεσιώτες Δομοκού
 • Τούγιας Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1897
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τουμανάς Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ροβολιαρίου
  Οικισμός γέννησης Ροβολιάριον
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 23/4/1897
  Τόπος θανάτου Βασλί Φαρσάλων
 • Τουτσόπουλος Χρήστος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1897
  Τόπος θανάτου Γρίμποβο
 • Τραμπάρας Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1897
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Τριγκέτας Δημήτριος
  Πατρώνυμο Παναγ.
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αθηναίων
  Οικισμός γέννησης Αθήναι
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 7/2/1897
  Τόπος θανάτου Λειβάδιον Αγυιάς Κρήτης
 • Τρίτζης Γαβριήλ
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1897
  Τόπος θανάτου Γρίμποβο
 • Τσαγκαράς Περικλής
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 18/4/1897
  Τόπος θανάτου Βελεστίνον
 • Τσακάλης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Παλαίρου (τ. Ζαβέρδας)
  Οικισμός γέννησης Πάλαιρος (τ. Ζαβέρδα, η)
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 17/4/1897
  Τόπος θανάτου Ανώγι
 • Τσάκαλος Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 12/4/1897
  Τόπος θανάτου Αγίαν Παρασκευή
 • Τσάκος Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 5/5/1897
  Τόπος θανάτου Πουρνάρι Δομοκού
 • Τσακουνιάτης Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αττικής και Βοιωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κορωπίου
  Οικισμός γέννησης Βάρη
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 6/5/1897
  Τόπος θανάτου Δραχμάναγα
 • Τσαλόγλου Αθηνόδωρος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 24/4/1897
  Τόπος θανάτου Βελεστίνον
 • Τσαλτάκης Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Παναγ.
  Νομός γέννησης Φθιώτιδας και Φωκίδας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ζοριάνου
  Οικισμός γέννησης Ζοριάνος
  Περίοδος Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897
  Ημερομηνία θανάτου 7/5/1897
  Τόπος θανάτου Καμηλόβρυσι

Σελίδες