Αναζήτηση πεσόντων

 • Γαλατσάνος Γεώργιος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1916
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ζαγκλιβερίου
  Οικισμός γέννησης Ζαγκλιβέριον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 3ο Σύνταγμα Ιππικού
  Ημερομηνία θανάτου 3/12/1940
  Τόπος θανάτου Λούζια Πρεμετής
 • Γαλετάκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Μιχαήλ
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1913
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σητείας
  Οικισμός γέννησης Έξω Μουλιανά
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 43ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 8/3/1941
  Τόπος θανάτου Άρτζα Ντι Μέτζο
 • Γαλετάκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Στυλιανός
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1916
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σητείας
  Οικισμός γέννησης Έξω Μουλιανά
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 43ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 16/2/1941
  Τόπος θανάτου Άρτζα Ντι Μέτζο
 • Γαληνός Σπυρίδων
  Πατρώνυμο Αλκιβιάδης
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1912
  Νομός γέννησης Λέσβου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μυτιλήνης
  Οικισμός γέννησης Μυτιλήνη
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 90ό Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 22/1/1941
  Τόπος θανάτου 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Γαλής Δημήτριος
  Πατρώνυμο Νικόλαος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1916
  Νομός γέννησης Ευρυτανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νοστίμου
  Οικισμός γέννησης Νόστιμον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 42ο Σύνταγμα Ευζώνων
  Ημερομηνία θανάτου 19/11/1940
  Τόπος θανάτου Λίμνη Ζαραβίνα Πωγωνίου
 • Γαλής Σωκράτης
  Πατρώνυμο Βασίλειος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1905
  Νομός γέννησης Ημαθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κουμαριάς
  Οικισμός γέννησης Κουμαριά
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 16ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 21/11/1940
  Τόπος θανάτου Μάχη Προσηλίου
 • Γαλιατσάτος Γεράσιμος
  Πατρώνυμο 'Αγγελος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1906
  Νομός γέννησης Κεφαλληνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βαλσαμάτων
  Οικισμός γέννησης Βαλσαμάτα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα Β3 Λόχος Ημιονηγών
  Ημερομηνία θανάτου 8/3/1941
  Τόπος θανάτου Τόλιαρι
 • Γαλιατσάτος Γεράσιμος
  Πατρώνυμο Γρηγόριος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1906
  Νομός γέννησης Κεφαλληνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βαλσαμάτων
  Οικισμός γέννησης Βαλσαμάτα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα Β3 Λόχος Ημιονηγών
  Ημερομηνία θανάτου 8/3/1941
  Τόπος θανάτου Τόλιαρι
 • Γαλιατσάτος Σταύρος
  Πατρώνυμο
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1918
  Νομός γέννησης Κεφαλληνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ληξουρίου
  Οικισμός γέννησης Ληξούριον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 91ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 6/4/1941
  Τόπος θανάτου Οχυρό Ιστίμπεη
 • Γαλιδάκης Ελευθέριος
  Πατρώνυμο Παναγιώτης
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1911
  Νομός γέννησης Αττικής
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πειραιώς
  Οικισμός γέννησης Πειραιεύς
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 33ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 18/3/1941
  Τόπος θανάτου 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 • Γαλιοτζάκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1909
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πλάτης
  Οικισμός γέννησης Πλάτη
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 11ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 7/3/1941
  Τόπος θανάτου Τεπελένι
 • Γάλλος Χρήστος
  Πατρώνυμο Νικόλαος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1914
  Νομός γέννησης Τρικάλων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μαυρελίου
  Οικισμός γέννησης Μαυρέλιον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 5ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 30/1/1941
  Τόπος θανάτου Ύψ. 1620
 • Γαλμπάδης Ανδρέας
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Κοζάνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νοστίμου
  Οικισμός γέννησης Νόστιμον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 53ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 5/4/1941
  Τόπος θανάτου Κάμια
 • Γαλούνης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Δημήτριος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1911
  Νομός γέννησης Αττικής
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αθηναίων
  Οικισμός γέννησης Αθήναι
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 18ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 31/12/1940
  Τόπος θανάτου Ύψ. 1220
 • Γαμβρούδης Παναγιώτης
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1909
  Νομός γέννησης Χίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βασιλεωνοίκου
  Οικισμός γέννησης Βασιλεώνοικον
  Νομός θανάτου Αχαΐας
  Ο.Τ.Α. θανάτου Ακράτας
  Οικισμός θανάτου Ακράτα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Ημερομηνία θανάτου 25/4/1941
 • Γαμβρούλας Βασίλειος
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1913
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πασσιά
  Οικισμός γέννησης Χώνικας
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 8ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 19/12/1940
  Τόπος θανάτου Μάχη Γκολέμι
 • Γανιάρης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Νικόλαος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1912
  Νομός γέννησης Χίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Χίου
  Οικισμός γέννησης Χίος
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 23ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 21/11/1940
  Τόπος θανάτου Σ2 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διακομιδής Αμυνταίου
 • Γαννάς Ευάγγελος
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1907
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τυρνάβου
  Οικισμός γέννησης Τύρναβος
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 9η Ομάδα Αναγνωρίσεως
  Ημερομηνία θανάτου 23/4/1941
  Τόπος θανάτου 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Γανωτίδης ή Γανωτής Ιωάννης
  Πατρώνυμο Αβραάμ
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1914
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ελασσόνος
  Οικισμός γέννησης Παλαιόκαστρον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 4ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 17/1/1941
  Τόπος θανάτου Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών "Σωτηρία"
 • Γανωτόπουλος Ευάγγελος
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1906
  Νομός γέννησης Μαγνησίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τσαγκαράδας
  Οικισμός γέννησης Τσαγκαράδα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα Γενικό Έμπεδο Λαρίσης
  Ημερομηνία θανάτου 29/1/1941
  Τόπος θανάτου 1ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας
 • Γαραμανίδης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Νικόλαος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1916
  Νομός γέννησης Αττικής
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πειραιώς
  Οικισμός γέννησης Πειραιάς
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 34ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 20/3/1941
  Τόπος θανάτου Ύψ. 1143
 • Γαργαλάς Γρηγόριος
  Πατρώνυμο Ναούμ
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1912
  Νομός γέννησης Καβάλας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καβάλλας
  Οικισμός γέννησης Καβάλλα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 25ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 27/3/1941
  Τόπος θανάτου Μάλι Σπαντάριτ
 • Γαργάνης Ευριπίδης
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1918
  Νομός γέννησης Φλωρίνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αμυνταίου
  Οικισμός γέννησης Κέλλη
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 1ος Λόχος Πετριτσίου
  Ημερομηνία θανάτου 6/4/1941
  Τόπος θανάτου Πετρίτσι
 • Γαργάνης ή Γαργανίδης Χρήστος
  Πατρώνυμο Πέτρος
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Φλωρίνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αετού
  Οικισμός γέννησης Αετός
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 28ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 8/2/1941
  Τόπος θανάτου Μπούμπεσι
 • Γαργανίδης Σταύρος
  Πατρώνυμο Σπυρίδων
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1916
  Νομός γέννησης Αττικής
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αθηναίων
  Οικισμός γέννησης Αθήναι
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 21ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 13/4/1941
  Τόπος θανάτου Ύψ. 869
 • Γαργανουράκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Ζαχαρίας
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1917
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αγίου Θωμά
  Οικισμός γέννησης Άγιος Θωμάς
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 43ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 14/2/1941
  Τόπος θανάτου Τρεμπεσίνα
 • Γαρδελάκος Παύλος
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1918
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καλαμάτας
  Οικισμός γέννησης Καλαμάτα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 22ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 7/4/1941
  Τόπος θανάτου Ύψ. 1328
 • Γαρδίκας Αντώνιος
  Πατρώνυμο
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Αχαΐας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πατρέων
  Οικισμός γέννησης Πάτραι
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 30ό Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 15/12/1940
  Τόπος θανάτου Κούτσι
 • Γαρδίκης Θεόδωρος
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1917
  Νομός γέννησης Ηλείας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λαμπείας
  Οικισμός γέννησης Λάμπεια
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 12ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 17/12/1940
  Τόπος θανάτου Ύψ. 613
 • Γαρδικιώτης Σταμάτιος
  Πατρώνυμο Αναστάσιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1910
  Νομός γέννησης Κερκύρας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σφακερών
  Οικισμός γέννησης Σφακερά
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα Σ3 ΜΟΙΡΑ ΣΚΟΝΤΑΣ
  Ημερομηνία θανάτου 14/4/1941
  Τόπος θανάτου Άγιος Βλάσιος Χειμάρρας
 • Γαρεφαλάκης Αριστοτέλης
  Πατρώνυμο Εμμανουήλ
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1910
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αστριτσίου
  Οικισμός γέννησης Αστρίτσιον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα Vβ Λόχος Διαβιβάσεων
  Ημερομηνία θανάτου 28/1/1941
  Τόπος θανάτου Πετράνη
 • Γαρεφαλάκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Εμμανουήλ
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1914
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Περιβολακίων
  Οικισμός γέννησης Περιβολάκια
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 43ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 30/1/1941
  Τόπος θανάτου Κούκιαρι
 • Γαρεφαλάκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1914
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Σητείας
  Οικισμός γέννησης Χαμέζιον
  Νομός θανάτου Ιωαννίνων
  Ο.Τ.Α. θανάτου Ιωαννιτών
  Οικισμός θανάτου Ιωάννινα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα V Όρχος Πυροβολικού
  Ημερομηνία θανάτου 18/4/1941
 • Γαρέφης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο Απόστολος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1912
  Νομός γέννησης Μαγνησίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μηλεών
  Οικισμός γέννησης Μηλέαι
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 16ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 26/1/1941
  Τόπος θανάτου Ύψ. 1620
 • Γαρίδης Φώτιος
  Πατρώνυμο Χρήστος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1910
  Νομός γέννησης Θεσπρωτίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ξηρολόφου
  Οικισμός γέννησης Ξηρόλοφος
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 1ο Ανεξάρτητο Τάγμα
  Ημερομηνία θανάτου 11/1/1941
  Τόπος θανάτου Σ1 Πεδινό Χειρουργείο
 • Γαρίτος Απόστολος
  Πατρώνυμο Ευαγγελος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1917
  Νομός γέννησης Καρδίτσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Παλαιοκκλησίου
  Οικισμός γέννησης Παλαιοκκλήσιον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 28ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 8/1/1941
  Τόπος θανάτου Μάλι Τοπόγιαννιτ
 • Γαρμπής Γεράσιμος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1910
  Νομός γέννησης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γαβρολίμνης
  Οικισμός γέννησης Γαβρολίμνη
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 39ο Σύνταγμα Ευζώνων
  Ημερομηνία θανάτου 4/12/1940
  Τόπος θανάτου Σούχα
 • Γαρμπής Μιχαήλ
  Πατρώνυμο Φωκίωνας
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1906
  Νομός γέννησης Αττικής
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πειραιώς
  Οικισμός γέννησης Πειραιάς
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Ημερομηνία θανάτου 1/9/1946
 • Γαρμπίδης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Λάμπρος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1914
  Νομός γέννησης Θεσσαλονίκης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αμπελοκήπων
  Οικισμός γέννησης Αμπελόκηποι
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 50ό Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 27/1/1941
  Τόπος θανάτου Μπούμπεσι
 • Γαρουφαλής Εμμανουήλ
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1923
  Νομός γέννησης Σάμου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κοκκαρίου
  Οικισμός γέννησης Κοκκάριον
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
  Ημερομηνία θανάτου 2/4/1942
  Τόπος θανάτου 23ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο
 • Γαρουφαλιάς Ηλίας
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1913
  Νομός γέννησης Λακωνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Απιδιάς
  Οικισμός γέννησης Απιδιά
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 5ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 3/2/1941
  Τόπος θανάτου 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Γαρουφαλλίδης Θεοδόσιος
  Πατρώνυμο Σταύρος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1914
  Νομός γέννησης Καβάλας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καβάλλας
  Οικισμός γέννησης Καβάλλα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 25ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 30/3/1941
  Τόπος θανάτου Μάλι Σπαντάριτ
 • Γαρούφος Αθανάσιος
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνος
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πύργου
  Οικισμός γέννησης Πύργος
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 6ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 16/11/1940
  Τόπος θανάτου Ύψ. Βουλγάρας
 • Γας Ευάγγελος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1919
  Νομός γέννησης Αττικής
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πειραιώς
  Οικισμός γέννησης Πειραιάς
  Νομός θανάτου Χανίων
  Ο.Τ.Α. θανάτου Χανίων
  Οικισμός θανάτου Αγιά
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 8ο Σύνταγμα Εκπαιδεύσεως Κρήτης
  Ημερομηνία θανάτου 20/5/1941
  Τόπος θανάτου Μάχη Κρήτης
 • Γασπαράκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1916
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ρεθύμνης
  Οικισμός γέννησης Χρομοναστήριον
  Νομός θανάτου Καβάλας
  Ο.Τ.Α. θανάτου Καβάλας
  Οικισμός θανάτου Καβάλα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 37ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 1/4/1941
 • Γάσπαρης Γεώργιος
  Πατρώνυμο Παναγιώτης
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1917
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 13ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 11/2/1941
  Τόπος θανάτου Ύψ. 802
 • Γάτος Νικόλαος
  Πατρώνυμο Αθανάσιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1908
  Νομός γέννησης Έβρου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ορεστιάδος
  Οικισμός γέννησης Βάλτος
  Νομός θανάτου Καστοριάς
  Ο.Τ.Α. θανάτου Κλεισούρας
  Οικισμός θανάτου Κλεισούρα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 80ό Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 12/4/1941
 • Γατούδης Βλάσιος
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1912
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λαρίσης
  Οικισμός γέννησης Λάρισα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 52ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 23/12/1940
  Τόπος θανάτου Ύψ. 1220
 • Γάτσης Χρήστος
  Πατρώνυμο Θεόδωρος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1908
  Νομός γέννησης Μεσσηνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κατσαρού
  Οικισμός γέννησης Κατσαρού
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 90ό Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 20/3/1941
  Τόπος θανάτου Ύψ. 802
 • Γάτσιος Αλέξανδρος
  Πατρώνυμο Θεόδωρος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1914
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ανατολής
  Οικισμός γέννησης Ανατολή
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 4ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 14/11/1940
  Τόπος θανάτου Ύψ. Αγίου Αθανασίου Κόνιτσας

Σελίδες