Αναζήτηση πεσόντων

 • Βαλιάντζας Αχιλλεύς
  Πατρώνυμο Τριαντάφυλλος
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μεταξοχωρίου (τ. Μελισσίου και τ. Ρετσάνης)
  Οικισμός γέννησης Μελίσσι (τ. Ρετσάνη, η)
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 2/5/1885
  Τόπος θανάτου Γκριτζόβαλι
 • Γαλιγάλης Αλέξανδρος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 15/5/1886
  Τόπος θανάτου Γκριτζόβαλι
 • Δημητρακόπουλος Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 11/5/1886
  Τόπος θανάτου Δρεπάνιον
 • Δημητρέσας Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 12/5/1886
  Τόπος θανάτου Γκριτζόβαλι
 • Ζαφειρίδης Θεόδωρος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1867
  Τόπος θανάτου Θεσσαλίαν
 • Κακλαμάνος Όθων
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 11/5/1886
  Τόπος θανάτου Δρεπάνιον
 • Λώρης Κωνσταντίνος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 18/5/1886
  Τόπος θανάτου Κούτραν
 • Παπαγραμμένος Ευστάθιος
  Πατρώνυμο Κ.
  Νομός γέννησης Λαρίσης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Συκής
  Οικισμός γέννησης Συκή
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 12/5/1877
  Τόπος θανάτου Μακρυνίτσαν
 • Πουλάκης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Ιωάννης
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1886
  Τόπος θανάτου Κούτραν
 • Γκαβέρας Επαμεινώνδας
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Ημερομηνία θανάτου 13/5/1886
  Τόπος θανάτου Γκριτζόβαλι
 • Καλούδης Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αρχοντικής
  Οικισμός γέννησης Αρχοντική (τ. Αρκούδαινα)
  Νομός θανάτου -
  Ο.Τ.Α. θανάτου -
  Οικισμός θανάτου -
  Νομός ταφής -
  Ο.Τ.Α. ταφής -
  Οικισμός ταφής -
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Μονάδα -
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1896
  Τόπος θανάτου Επισκοπήν Ρεθύμνου
  Περιγραφή ταφής Άγνωστος
 • Καλαϊτζάκης Δημήτριος
  Πατρώνυμο Νικόλαος
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Χάρακος
  Οικισμός γέννησης Χάρακας
  Νομός θανάτου -
  Ο.Τ.Α. θανάτου -
  Οικισμός θανάτου -
  Νομός ταφής -
  Ο.Τ.Α. ταφής -
  Οικισμός ταφής -
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Μονάδα -
  Ημερομηνία θανάτου 1/8/1898
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
  Περιγραφή ταφής Άγνωστος
 • Ιατράκης ή Τάχατες Γεώργιος
  Πατρώνυμο Ανδρ.
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ηρακλείου
  Οικισμός γέννησης Ηράκλειον
  Νομός θανάτου -
  Ο.Τ.Α. θανάτου -
  Οικισμός θανάτου -
  Νομός ταφής -
  Ο.Τ.Α. ταφής -
  Οικισμός ταφής -
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Μονάδα -
  Ημερομηνία θανάτου 25/8/1898
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
  Περιγραφή ταφής Άγνωστος
 • Μπουγιούκαλος Εμμαν.
  Πατρώνυμο
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Πατσιανού
  Οικισμός γέννησης Καλλικράτης
  Νομός θανάτου -
  Ο.Τ.Α. θανάτου -
  Οικισμός θανάτου -
  Νομός ταφής -
  Ο.Τ.Α. ταφής -
  Οικισμός ταφής -
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Μονάδα -
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1841
  Τόπος θανάτου Χανιά
  Περιγραφή ταφής Άγνωστος
 • Παπαδάκης Ανδρ.
  Πατρώνυμο Α.
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αργυρουπόλεως
  Οικισμός γέννησης Αργυρούπολις
  Νομός θανάτου -
  Ο.Τ.Α. θανάτου -
  Οικισμός θανάτου -
  Νομός ταφής -
  Ο.Τ.Α. ταφής -
  Οικισμός ταφής -
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Μονάδα -
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1896
  Τόπος θανάτου Ρέθυμνο
  Περιγραφή ταφής Άγνωστος
 • Παπαδάτος Ευάγγελος
  Πατρώνυμο Κωνσταντίνου
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Κεφαλληνίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αργοστολίου
  Οικισμός γέννησης Κοκολάτα
  Νομός θανάτου -
  Ο.Τ.Α. θανάτου -
  Οικισμός θανάτου -
  Νομός ταφής -
  Ο.Τ.Α. ταφής -
  Οικισμός ταφής -
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Μονάδα -
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1886
  Τόπος θανάτου Θεσσαλίαν
  Περιγραφή ταφής Άγνωστος
 • Φραγκιαδάκης Απόστολος
  Πατρώνυμο Γαλιανός
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης -
  Ο.Τ.Α. γέννησης -
  Οικισμός γέννησης -
  Νομός θανάτου Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. θανάτου Αρμένων
  Οικισμός θανάτου Άγιος Γεώργιος
  Νομός ταφής -
  Ο.Τ.Α. ταφής -
  Οικισμός ταφής -
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Μονάδα -
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1889
  Τόπος θανάτου Υψ. 900
  Περιγραφή ταφής Άγνωστος
 • Χαζιράκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Όπλο ---
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λάκκων
  Οικισμός γέννησης Λάκκοι
  Νομός θανάτου Χανίων
  Ο.Τ.Α. θανάτου Χανίων
  Οικισμός θανάτου Μακρύ Τείχος
  Νομός ταφής -
  Ο.Τ.Α. ταφής -
  Οικισμός ταφής -
  Περίοδος 1830 - 1898 (Πλην Πολέμου 1897)
  Μονάδα -
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1889
  Περιγραφή ταφής Άγνωστος
 • Δασκαλάκης Δημήτριος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αφράτων
  Οικισμός γέννησης Αφράτα
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Δασκαλάκης Εμμανουήλ
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καρών Κισσάμου
  Οικισμός γέννησης Καρές
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Αλικιανού Χανίων
 • Δασκαλάκης Ματθαίος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καλαμίου
  Οικισμός γέννησης Καλάμι
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Δασκαλάκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γωνιάς
  Οικισμός γέννησης Γωνιά
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Δεληγιώργης Εμμανουήλ
  Πατρώνυμο Μάρκος
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Γωνιάς
  Οικισμός γέννησης Γωνιά
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Δεμητάκης Εμμανουήλ
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λαρδά
  Οικισμός γέννησης Καλυβιανή
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου 14/5/1841
  Τόπος θανάτου Πρόβαρμα Αποκορώνου
 • Δενδάκης Στυλιανός
  Πατρώνυμο Νικ.
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λευκογείων
  Οικισμός γέννησης Λευκόγεια
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Δερλεράκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ανωπόλεως
  Οικισμός γέννησης Ανώπολις
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Ανώπολιν.
 • Δερλεράκης Χαράλαμπος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ανωπόλεως
  Οικισμός γέννησης Ανώπολις
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Ανώπολιν.
 • Δημακόπουλος Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αρκαδίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Τριπόλεως
  Οικισμός γέννησης Τρίπολις
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου 8/11/1866
  Τόπος θανάτου Αρκάδιον
 • Διακάκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Κουκουναράς
  Οικισμός γέννησης Χαλέπα
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Σούδαν Κρήτης
 • Διγενάκης Μιλτιάδης
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Φρέ
  Οικισμός γέννησης Φρές
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Δόκιμος Σταύρος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ασκύφου
  Οικισμός γέννησης Άσκυφος
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Δούβρης Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου 7/5/1867
  Τόπος θανάτου Κρουσώνα Ηρακλείου.
 • Δουλγεράκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Λασιθίου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λιθινών
  Οικισμός γέννησης Λιθίνες
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Δουλγεράκης Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Μέρωνος
  Οικισμός γέννησης Μέρωνας
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Πατσού Ρεθύμνης
 • Δρουβαλάκης Κυριάκος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βάμου
  Οικισμός γέννησης Βάμος
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Ζεμπίλα Ειρήνη
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ανωπόλεως
  Οικισμός γέννησης Ανώπολις
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Ανώπολιν Ηρακλείου
 • Ζεμπίλας Δράκων
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ανωπόλεως
  Οικισμός γέννησης Ανώπολις
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Ανώπολιν Ηρακλείου
 • Ζερβός Κίσσανδρος
  Πατρώνυμο Δημ.
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ζωνιανών
  Οικισμός γέννησης Ζωνιανά
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου 9/11/1866
  Τόπος θανάτου Άρκάδιον Ρεθύμνης
 • Ζερβουδάκης Σπυρίδων
  Πατρώνυμο Μ.
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βαφέ
  Οικισμός γέννησης Βαφές
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Βαφέν Χανίων
 • Ζιλιμπινάκης Σταύρος
  Πατρώνυμο Δ.
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καλυβίων
  Οικισμός γέννησης Τσιβαράς
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Ζουρίδης Χρήστος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Λάκκων
  Οικισμός γέννησης Λάκκοι
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Αγ. Ρούμελην Σφακίων.
 • Ζωνός Νικόλαος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Βάμου
  Οικισμός γέννησης Βάμος
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Ηλιάκης Μιχαήλ
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καλονύχτι
  Οικισμός γέννησης Καλονύκτης
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Άγνωστος
 • Θεοδωράκης Βασίλειος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Καστέλλου
  Οικισμός γέννησης Κάστελλος
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Θυμάκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Γεωρ.
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Εμπροσνέρου
  Οικισμός γέννησης Εμπρόσνερος
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Θυμάκης Ιωάννης
  Πατρώνυμο Σταμάτ.
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Εμπροσνέρου
  Οικισμός γέννησης Εμπρόσνερος
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
 • Θωμακάκης Γεώργιος
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Ηρακλείου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Ανωπόλεως
  Οικισμός γέννησης Ανώπολις
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Ανώπολιν Ηρακλείου
 • Θών Μιλτιάδης
  Πατρώνυμο
  Νομός γέννησης Αργολίδος και Κορινθίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Άργους
  Οικισμός γέννησης Άργος
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Νεριανούς Χανίων.
 • Καζάκος Κυρ.
  Πατρώνυμο Εμμ.
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Στερνών
  Οικισμός γέννησης Στέρνες
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου 11/6/1877
  Τόπος θανάτου Ευαγγελισμόν
 • Κακατσάκης Βασίλειος
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Νομός γέννησης Χανίων
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νίππους
  Οικισμός γέννησης Νίππος
  Περίοδος Κρητικές Επαναστάσεις
  Ημερομηνία θανάτου

Σελίδες