Αναζήτηση πεσόντων

Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων προέρχονται από  τις εκδόσεις της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και την έκδοση Αγώνες και Νεκροί 1830 - 1930, την οποία συνέταξε η Ειδική Επιτροπή Εκατονταετηρίδος, δυνάμει της υπ' αριθμ. 97042/103/2-3-29 διαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών, τον Νοέμβριο του 1930, κι όχι από τα επίσημα δελτία απωλειών του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο πέραν αυτού της απλής πληροφόρησης.

Η βάση δεδομένων με τα στοιχεία των πεσόντων τελεί υπό διόρθωση - επικαιροποίηση και ανανεώνεται συνεχώς. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας για τυχόν λάθη.


Αποτελέσματα

Βαθμός: Στρατιώτης
Περίοδος: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914 - 1919
Πατρώνυμο: Κων/νος
Βαθμός: Στρατιώτης
Περίοδος: Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
Πατρώνυμο: Γεώργιος
Βαθμός: Στρατιώτης
Περίοδος: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Πατρώνυμο: Παλάσης
Βαθμός: Στρατιώτης
Περίοδος: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Πατρώνυμο: Σπυρίδωνας
Βαθμός: Υποδεκανέας
Περίοδος: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος