Νέες κυκλοφορίες

Πρόσφατες εκδόσεις

Τίτλος

Τόμοι

Ιστορική περίοδος

Χρόνος έκδοσης

Τιμή

πώλησης

(€)*

Ο Ελληνικός Στρατός Κατά Τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (Β'  Τόμος)1Α' Παγκόσμιος Πόλεμος20182,05
Ο Ελληνικός Στρατός Κατά Τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (A'  Τόμος)1Α' Παγκόσμιος Πόλεμος20171,75
The Warriors Ethos, the National Psyche and Soldiery120161,79
Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ, Βιβλία Ι-ΙV1Ρωμαϊκή Περίοδος20150,96
Το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα (1950-1955), τόμος Β' (Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού)11950-195520140,68
100 Χρόνια από τη Διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα 7-8 Φεβρουαρίου 201311912-191320143,40
Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324-1453 μ.χ.)1324-1453 μ.χ.20143,31

* Η τιμή πώλησης ισχύει για το προσωπικό του ΥΠΕΘΑ. Για τους ιδιώτες, προσαυξάνεται κατά 100%.

Λοιπές εκδόσεις

ΤίτλοςΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσης

Τιμή Πώλησης (€)*

Επιδοθήτω χερσίν αυτού. 100 χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, 100 τεκμήρια μνήμης και ιστορίας11912-19132012

Πωλείται μόνο από το δίκτυο καταστημάτων των ΕΛΤΑ