Εκδόσεις στην ελληνική γλώσσα

I. O ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1897 — (Τόμος 1)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 18971189719933.23
ΙΙ. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ — (Τόμος 1)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα Γεγονότα στη Θράκη11904–1908(1979, 1993) επανέκδ. 19983.52
ΙΙΙ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ — (Τόμοι 12)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου (τόμος Α΄)11912(1939) επανέκδ. 19882.35
 Σχεδιαγράμματα Α΄τόμου119121940Διατίθεται για ανάγνωση στη βιβλιοθήκη της ΔΙΣ
 Παραρτήματα Α΄τόμου119121940-
Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (τόμος Β΄)11912
(1932) επανέκδ. 1991
3.48
 Σχεδιαγράμματα Β΄τόμου119121932-
 Παραρτήματα Β΄τόμου119121932-
 Επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων (τόμος Γ΄)11913
(1932) επανέκδ. 1992
4.70
 Σχεδιαγράμματα Γ΄τόμου119131932-
 Παραρτήματα Γ΄τόμου219131932-
Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων 1912–191311912–1913
1987
1.76
Η Υγειονομική Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912–191311912–191320017.52
IV. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ — (Tόμοι 3)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
Η Ελλάς και ο Πόλεμος εις τα Βαλκάνια (τόμος Α΄)11914–1918(1958, 1987) επανέκδ. 20121.76/1.59
Η Συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον 1918 (τόμος Β΄)1Μάι.–Δεκ. 1918(1961, 1988) επανέκδ. 20121.76/2.09
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914–191811914–191819933.37
V. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΡΩΣΙΑ 1919 — (Τόμος 1)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
Το Ελληνικόν Εκστρατευτικόν Σώμα εις Μεσημβρινήν Ρωσίαν (1919)1Δεκ. 1918–Μαρ. 1919(1955) επανέκδ. 20077.44
VΙ. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ — (Τόμοι 14)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
Ο Ελληνικός Στρατός εις την Σμύρνην, Μάιος 1919-Μάιος 1920 (τόμος Α')11919–1920(1957, 1990) επανεκδ. 20122.49/2.47
Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας–Προύσσης–Ουσάκ Ιούνιος-Νοέμβριος 1920 (τόμος Β')11920(1957) επανέκδ. 19912.05
Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας–Προύσσης–Ουσάκ (σχεδιαγράμματα)11920(1957) επανέκδ. 19861.17
Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκεμβρίου 1920–Μαρτίου 1921 (τόμος Γ')11920–1921(1963) επανέκδ. 19861.76/9.61
Επιχειρήσεις Ιουνίου–Ιουλίου 1921 (τόμος Δ')11921(1964, 1989) επανέκδ. 20122.35/2.75
Επιχειρήσεις προς Άγκυραν 1921, 10 Ιουλίου-21 Αυγούστου (τόμος Ε'-Μέρος Πρώτον)11921(1965, 1988) επανέκδ. 20121.76/2.71
Επιχειρήσεις προς Άγκυραν, Σεπτέμβριος 1921 – (τόμος Ε'-Μέρος Δεύτερον)11921(1965) επανέκδ. 19891.76
Τα προ της Τουρκικής Επιθέσεως Γεγονότα, Σεπτέμβριος 1921- Αύγουστος 1922 (τόμος Στ')11921–1922(1960, 1983) επανέκδ. 20121.47/2.44
Το Τέλος της Εκστρατείας. Υποχωρητικοί Αγώνες των Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1922 (τόμος Ζ'-Μέρος Πρώτον)11922(1962, 1987) επανέκδ. 20121.76/3.22
Το Τέλος της Εκστρατείας. Σύμπτυξις του Γ΄ Σώματος Στρατού, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1922 (τόμος Ζ'-Μέρος Δεύτερον)11922(1962, 1989) επανέκδ. 20122.05/2.50
Επιχειρήσεις εις Θράκην (1919–1923)11919–1923(1969) επανέκδ. 19869.75
Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μ. Ασία, 1919–192211919–1922(1967, 2001) επανέκδ. 2012
8.65/2.13
Η Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατού κατά την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν (1919–1922)11919–1922(1968, 1990) επανέκδ. 20122.05/2.17
Ανεφοδιασμοί και Μεταφοραί κατά την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν (1919–1922)11919–192219692.64
VII. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ — (Τόμοι 22)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
Αίτια και Αφορμαί του Ελληνο-ιταλικού Πολέμου 1940–194111939–1940(1959, 1988) επανέκδ. 20121.47/2.13
Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος. Η Ιταλική Εισβολή, 28 Οκτωβρίου Μέχρι 13 Νοεμβρίου 194011940(1960, 1986) επανέκδ. 20121.76/3.06
Η Ελληνική Αντεπίθεσις, 14 Νοεμβρίου 1940–6 Ιανουαρίου 194111940–1941(1966) επανέκδ. 20122.05/2.11
Ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος. Χειμεριναί Επιχειρήσεις – Ιταλική Επίθεσις Μαρτίου, 7 Ιανουαρίου - 26 Μαρτίου 194111941(1966) επανέκδ. 20121.47/1.74
Αγώνες εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Δυτικήν Θράκην, 194111941(1956) επανέκδ. 20121.76/2.80
Το Τέλος μιας Εποποιίας, Απρίλιος 194111941(1959, 1983) επανέκδ. 200914.6
Η Μάχη της Κρήτης11941(1967, 1993) επανέκδ. 20122.2/1.76
Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940–194111939–1941(1985, 1991) επανέκδ. 20122.64/1.62
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-1945 (Ελ Αλαμέιν–Ρίμινι–Αιγαίο)11941–194519952.64
Εφοδιασμοί του Στρατού εις Υλικά Οπλισμού και Πυρομαχικών Πυροβολικού και Πεζικού κατά τον Πόλεμον 1940–194111940–194119821.17
Η Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατού κατά τον Πόλεμον 1940–194111940–194119830.88

Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση11943-1944(2005, 2009) επανέκδ. 201212.5/1.56
 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο11939-194520094.16
Επιχείρηση "Καλάβρυτα". Η δράση της 117 Μεραρχίας Κυνηγών μέσα από τα γερμανικά αρχεία.1194320120,72
Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941–1944)81941–194419983.5/τόμο
VIII. Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ — (Tόμοι 2)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
Το Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος εις Κορέαν 1950–19551 1950-1955(1977, 1987) επανέκδ. 20092.46
Το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα (1950-1955), τόμος Β' (Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού)11950-195520140,68
IX. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ — (Τόμοι 40)
Περ.Τίτλος σειράς & τόμουΤόμοιΙστορική περίοδοςΧρόνος έκδοσηςΤιμή πώλησης (€)*
Αγώνες και Νεκροί 1830–193021830–19301930-
Οχύρωσις της Παραμεθορίου Ζώνης, 1937–194011936–19401956-
Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821–195411821–1954(1957) επανέκδ. 200511
Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923–1940)11923–1940(1969, 1983) επανέκδ. 200911
Η Τεχνική Πλευρά της Οχύρωσης της Παραμεθόριας Ζώνης 1936–194011936–19401987-
Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων του Ελληνικού ΄Εθνους1490π.Χ.–1974(1981) επανέκδ. 19892.05
Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού 1940–194511940–194519907.92
Θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας1-(1991) επανέκδ 1999-
Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία, Φεβρουάριος 1993-Μάιος 199411993–199419952.49
Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1821–199711821–199719972.35
Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας1191419972.93
Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία, Απρίλιος-Αύγουστος 19971199719982.35
Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944–1949)161944–194919983.25/τόμο
Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων (1600–146 π.Χ.)11600–146 π.Χ.19999.68
 Πεπραγμένα Εκδηλώσεως Εκδοτικού Έργου της Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού1-1999-
Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901–2001)11901–200120016.93
 Λεύκωμα Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού11901-20012004-
Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ–ΤΘ–ΕΔ)1-200412.40
 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού 1868-200411868-200420065.48

Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου. Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)11827-183320071.27
 Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή της Ιστορίας. Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 20051-20071.89

Οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας, 19ος-20ός Αιώνας119ος-20ός αι20091.20

Μνήμες Πολέμου 1897-1974. Οι Αγώνες του Ελληνικού Έθνους μέσα από Προσωπικές Μαρτυρίες.11897-197420123.64

Οι κυριότερες μάχες του Ελληνικού Στρατού 1897-195511897-195520121.21

* Η τιμή πώλησης ισχύει για το προσωπικό του ΥΠΕΘΑ. Για τους ιδιώτες, προσαυξάνεται κατά 100%.