Δραστηριότητες

Μάιος 05, 2015

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της Βρετανικής Διεύθυνσης Στρατιωτικών Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης, στη χώρα μας κατά το διάστημα από 18 έως 25 Απριλίου 2015, πραγματοποίησε στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης επίσημη παρουσίαση για τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την παρουσίαση προετοίμασε και υλοποίησε ο Ανχης (ΜΧ) Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Ιστορικός ΓΕΣ/ΔΙΣ, με τίτλο : "CONTRIBUTION OF GREECE TO THE VICTORY OF THE ALLIES DURING WW II ".

Μάιος 05, 2015

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της Βρετανικής Διεύθυνσης Στρατιωτικών Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης, στη χώρα μας κατά το διάστημα από 18 έως 25 Απριλίου 2015, πραγματοποίησε στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης επίσημη παρουσίαση για τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την παρουσίαση προετοίμασε και υλοποίησε ο Σχης (ΠΒ) Γεώργιος Σκαλτσογιάννης, Δντης Εκδόσεων ΓΕΣ/ΔΙΣ, με τίτλο : "1915 - 1918. Organisation of the Hellenic Army and participation in the operations".

Απρίλιος 29, 2015

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού σε συνεργασία με το Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας της Βιέννης, διοργανώνει στο Πολεμικό Μουσείο, από 27 έως 30 Απριλίου 2015, το 15ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Ομάδας Εργασίας Μελετών Ενόπλων Συγκρούσεων των κρατών - μελών της Κοινοπραξίας Σύμπραξης για την Ειρήνη (PfP Conflict Studies Working Group), στη θεματική ενότητα της Στρατιωτικής Ιστορίας, με θέμα "The Warrior's Ethos, the National Psyche and Soldiery".

Φεβρουάριος 02, 2015

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19:00  πραγματοποιήθηκε, στο Πολεμικό Μουσείο εκδήλωση της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού σχετικά με τη συμμετοχή του Εκστρατευτικού Σώματος της Ελλάδας στον Πόλεμο της Κορέας (1950 - 1955).Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΣ, ο Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ και ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ.