Αναζήτηση πεσόντων

 • Μαρμάρου Ευστάθιος
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Άγνωστος