Αναζήτηση πεσόντων

 • Μαργαρίτης Άκριβ.
  Πατρώνυμο Δημήτριος
  Νομός γέννησης Μαγνησίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νεοχωρίου
  Οικισμός γέννησης Νεοχώριον
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου 30/6/1922
  Τόπος θανάτου Άγνωστος