Αναζήτηση πεσόντων

 • Κρόκος Βασίλειος
  Πατρώνυμο Νικόλαος
  Νομός γέννησης Ευβοίας
  Ο.Τ.Α. γέννησης Παρθενίου
  Οικισμός γέννησης Παρθένι
  Περίοδος Μικρασιατική Εκστρατεία 1919 - 1922
  Ημερομηνία θανάτου
  Τόπος θανάτου Άγνωστος