Αναζήτηση πεσόντων

 • Τσιγιώργης Ιωάννης
  Πατρώνυμο
  Ο.Τ.Α. γέννησης
  Περίοδος Βαλκανικοί Πόλεμοι
  Ημερομηνία θανάτου 27/4/1913
  Τόπος θανάτου Χειρουργείο Β5