Αναζήτηση πεσόντων

 • Κανδηλάπτης Θεόδωρος
  Πατρώνυμο Γεώργιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1917
  Νομός γέννησης Έβρου
  Ο.Τ.Α. γέννησης Αλεξανδρουπόλεως
  Οικισμός γέννησης Αισύμη
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα 28ο Σύνταγμα Πεζικού
  Ημερομηνία θανάτου 28/2/1941
  Τόπος θανάτου Ύψ. Μπούμπεσι