Αναζήτηση πεσόντων

 • Ίτσιος Δημήτριος
  Πατρώνυμο Ευστάθιος
  Όπλο ---
  Έτος γέννησης 1906
  Νομός γέννησης Σερρών
  Ο.Τ.Α. γέννησης Άνω Ποροϊων
  Οικισμός γέννησης Άνω Πορόϊα
  Περίοδος Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
  Μονάδα VΙ/Α ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Ημερομηνία θανάτου 6/4/1941
  Τόπος θανάτου Δεμίρ Καπού Μπέλες