Αναζήτηση πεσόντων

 • Γαλερός Γρηγόριος
  Πατρώνυμο Ιωάν.
  Νομός γέννησης Ρεθύμνης
  Ο.Τ.Α. γέννησης Νικηφόρου Φωκά
  Οικισμός γέννησης Καλονύκτης
  Περίοδος Βαλκανικοί Πόλεμοι
  Ημερομηνία θανάτου 1/1/1913
  Τόπος θανάτου Τζουμαγιά